előfordulás

(incidence)

orvostudományi szempontból népegészségtani vonatkozású: annak valószínűsége, hogy valami megtörténik, előfordul valamely népességben egységnyi idő alatt.

Lehet kivételes, ritka, gyakori és tömeges (pl. méhrák halmozott kialakulása). A fertőzések tömeges terjedését járványos előfordulásnak nevezzük. Kiszámítása: (új esetek / népesség). Pl. ha 1000-es népességben 30 eset fordul elő egy év alatt, az előfordulás-arány: 30 / 1000, azaz 30 új eset (pl. betegség) 1000 emberenként évente = 3% évenként.

előfordulás-vizsgálat incidence study orvosi vonatkozásban annak felderítése, hogy valamilyen egészségügyi esemény milyen gyakran fordul elő bizonyos (veszélyeztetett) népességben meghatározott idő alatt.

halmozott előfordulás* cumulative incidence, incidence proportion, incidence rate az új esetek vizsgálati idő alatti előfordulása osztva a népesség számával. Az új eseteket általában úgy számolják ki, hogy a vizsgálati idő alatt lévő esetek számából kivonják a vizsgálat kezdetekor már meglévő esetek számát. Pl. 1000 emberből az elmúlt év végén 50 szenvedett a vizsgált betegségben. Ebből 30 már a vizsgálat kezdetekor beteg volt; az új esetek száma tehát 50 – 30 = 20. Vagyis 1000 emberből 1 év alatt 20 lett beteg (a halmozott előfordulás-arány: 2%). 

előfordulás-sűrűség* (személy–idő előfordulás) person-time incidence, incidence density meghatározott népességben az új esetek és az összes személy–idő hányadosa: (új esetek / összes személy–év) Pl. 5 új eset 100 személy–évre számolva = 0,05 év-1 előfordulás-sűrűség (az év-1 azt jelöli, hogy az év a nevezőben van).

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.