Tanterv

MAGYAR ORVOSI NYELV CÍMŰ EGYETEMI TANTÁRGY

A Szaknyelvi Intézet hatáskörében szervezve. Felelős: Fogarasi-Nuber Katalin és Bősze Péter

Helyszín: SE. Szaknyelvi Intézet / Elméleti Oktatási Központ ???(Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)???

Időpontok: ?????  Keddi napokon: 16.30–18.00 ???.

Jelentkezés: SE Neptun-rendszer????? 

Az időpontokat át kell írni, amikor ismerjük.

IX.16.                          Megnyitó: Fogarasi-Nuber Katalin és Bősze Péter

A magyar orvosi nyelv jelentősége az orvosi gyakorlatban

                                    Bősze Péter

II..23.                          Az orvos- és betegszerep megvalósulása a gyógyításban  

Végh Ágnes

Az orvos–beteg párbeszéd jellegzetességei a világháló „Orvos válaszol” oldalain

Dr. Varga Éva Katalin

III.2.                            A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége             

                                    A szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul, fordítás magyarra és az idegen szavak használata

                                    Bősze Péter

III. 9.                           Nyelvhelyességi kérdések az orvosi gyakorlatban                          

Dr. Kovács Éva

                                    Az orvosi leletekben előforduló nyelvi hibák és következményeik

                                   Dr. Fogarasi-Nuber Katalin és Dr. Patonai Zoltán

III. 16.                         Az orvosi helyesírás kérdései

A 6 : 3-as és az 1: 1-es szabály, az elmozduló szóalakulatok és a nagykötőjelek az orvosi nyelvben 

Dr. Ittzés Dániel

III. 23.                         Mozaikszók, rövidítések és a tartozékelemek az orvosi nyelvben, az orvosi csoportnevek írása 

                                    Dr. Ittzés Dániel 

III.30.                          A magyar nyelv történetének fontosabb szakaszai, a nyelvújítás jelentősége

A magyar anatómiai nevek történetének és használatának egyes kérdései

Dr. Varga Éva Katalin

III. 24.                         Tudományírás, tudományos közlemények, Orvosi Hetilap

                                    A kiadványok nemzetközi azonosító rendszer (ISBN, ISSN), köteles példányok  

Bősze Péter

III. 31.                         A tudománymérés fogalma és mutatói, a tudományos tevékenység értékelése 

                                    Az orvosi irodalom keresésének lehetőségei, keresőrendszerek és adattárak

                                    Szluka Péter 

IV. 14.                         Az orvostudományi társaságok, szövetségek, tudományos rendezvények

Tudományos előadások, táblaragaszok 

                                    Bősze Péter

IV. 21.                        Az európai orvosi nyelv kezdetektől napjainkig, az európai orvosi egyetemek születése 

Dr. Magyar László András

Az európai orvosi nyelvek napjainkban

Dr. Varga Éva Katalin

IV. 28.                         A magyar orvosi nyelv szókészlete és nyelvhasználata a kezdetektől 

Prof. dr. Keszler Borbála

Bugát Pál és a magyar orvosi nyelv megújítása

Dr. Varga Éva Katalin

V. 5.                            A magyar orvosi nyelv művelői a kezdetektől  

Dr. Kapronczay Katalin   

A magyar anatómiai szaknyelv megújítói

Dr. Varga Éva Katalin

V. 12.                          A Magyar Tudományos Akadémia – tudományos fokozatok, címek

A tantárgy zárása, megbeszélés, felkészítés a vizsgára

Bősze Péter

Korábbi tantervek, helyszínek

■ Korábbi és jelenlegi előadók

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.