Tanterv

MAGYAR ORVOSI NYELV CÍMŰ EGYETEMI TANTÁRGY

ÁOK, FOK, GYTK

 

Szervező: Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézet

Felelős: Fogarasi-Nuber Katalin és Bősze Péter

Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti Oktatási Központ (Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)

Jelentkezés: Neptun-rendszer 

 

Órák rendje a 2022/23. tanévben

 

 1. hét

Megnyitó (Fogarasi Katalin és Bősze Péter)

A magyar orvosi nyelv jelentősége az orvosi gyakorlatban (Bősze Péter)

 

 1. hét

Az orvos- és betegszerep megvalósulása a gyógyításban (Végh Ágnes)

Az orvos–beteg párbeszéd jellegzetességei a világháló „Orvos válaszol” oldalain (Varga Éva Katalin)

 

 1. hét

A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége             

A szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul, fordítás magyarra és az idegen szavak használata (Bősze Péter)

 

 1. hét

Nyelvhelyességi kérdések az orvosi gyakorlatban (Kovács Éva)

Az orvosi leletekben előforduló nyelvi hibák és következményeik (Fogarasi-Nuber Katalin és Patonai Zoltán)

 

 1. hét

Az orvosi helyesírás kérdései

A 6 : 3-as és az 1: 1-es szabály, az elmozduló szóalakulatok és a nagykötőjelek az orvosi nyelvben  (Ittzés Dániel)

 

 1. hét

Mozaikszók, rövidítések és a tartozékelemek az orvosi nyelvben, az orvosi csoportnevek írása (Ittzés Dániel)

 

 1. hét

A magyar nyelv történetének fontosabb szakaszai, a nyelvújítás jelentősége

A magyar anatómiai nevek történetének és használatának egyes kérdései (Varga Éva Katalin)

 

 1. hét

Tudományírás, tudományos közlemények, Orvosi Hetilap

A kiadványok nemzetközi azonosító rendszer (ISBN, ISSN), köteles példányok (Bősze Péter)

 

 1. hét

A tudománymérés fogalma és mutatói, a tudományos tevékenység értékelése 

Az orvosi irodalom keresésének lehetőségei, keresőrendszerek és adattárak (Szluka Péter)

 

 1. hét

Az orvostudományi társaságok, szövetségek, tudományos rendezvények

Tudományos előadások, táblaragaszok (Bősze Péter)

 

 1. hét

Az európai orvosi nyelv kezdetektől napjainkig, az európai orvosi egyetemek születése (Bősze Péter)

Az európai orvosi nyelvek napjainkban (Varga Éva Katalin)

 

 1. hét

A magyar orvosi nyelv szókészlete és nyelvhasználata a kezdetektől (Keszler Borbála)

Bugát Pál és a magyar orvosi nyelv megújítása (Varga Éva Katalin)

 

 1. hét

A magyar orvosi nyelv művelői a kezdetektől (Kapronczay Katalin)   

A magyar anatómiai szaknyelv megújítói (Varga Éva Katalin)

 

 1. hét

A Magyar Tudományos Akadémia – tudományos fokozatok, címek

A tantárgy zárása, megbeszélés, felkészítés a vizsgára (Bősze Péter)

 

 

 

■ Korábbi tantervek, helyszínek

■ Korábbi és jelenlegi előadók

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.