Tételek és ismeretanyag

VIZSGATÉTELEK*

ÁLTALÁNOS NYELVI ISMERETEK

1. A nyelv fogalma, szerkezete, felépítése, természete és a nyelvhasználat

2. Az anyanyelv kapcsolata a közösséggel és az egyénnel

3. Az idegen szavak használata: előnyök, hátrányok

4. Nyelvek, nyelvcsaládok és a nemzeti nyelv

5. Az írás kialalkulása

A MAGYAR NYELV – ÁLTALÁNOS ISMERETEK

6. A magyar nyelv történetének fontosabb szakaszai, a nyelvújítás jelentősége

7. A Magyar Tudományos Akadémia – tudományos fokozatok, címek

AZ EURÓPAI ORVOSI NYELV TÖRTÉNETE

8. Az európai orvosi nyelv története a kezdettől a XII. századig

9. Az európai orvosi nyelv története XII–XVI. században

10. Az európai orvosi nyelv története: a XVII–XX.

A MAGYAR ORVOSI NYELV TÖRTÉNETE

11. A magyar orvosi nyelv történetének kezdete, helyzete a XVI. században  

12. A magyar orvosi nyelv története: tudatos szóalkotás a XVII. században  

13. A magyar orvosi nyelv története: a XVIII-XIX. század

14. A magyar orvosi nyelv jelentősége, mai helyzete  

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÉS ELŐADÁSOK

15. A tudományos közlemények jelentősége, formái és szerkezete, az ICMJE

16. A tudományos folyóiratok, a folyóirat kiválasztása, a kézirat szerkesztőségbe küldése, szerkesztők, bírálók

17. A magyar orvosi tudományírás

18. A tudománymérés fogalma és mutatói, a tudományos tevékenység értékelése

19. Az orvosi irodalom keresésének lehetőségei, keresőrendszerek és adattárak

20. A kiadványok nemzetközi azonosító rendszer (ISBN, ISSN), köteles példányok

21. Az orvostudományi társaságok, szövetségek, tudományos rendezvények

22. Tudományos előadások, táblaragaszok  

HELYESÍRÁSI KÉRDÉSEK

23. A többszörös összetételek írása, a szótagszámlálási (6 : 3-as) szabály

24. A rendszert alkotó íráshagyomány (1 : 1-es szabály)

25. A görög-latin szavak használata, írásuk buktatói

26. Az elmozduló szóalakulatok és a nagykötőjelek az orvosi nyelvben 

27. Mozaikszók, rövidítések és a tartozékelemek az orvosi nyelvben 

28. Az orvosi csoportnevek írásmódja

29. Az anatómiai nevek írása

* A fenti tételsor közel két évtized alatt formálódott, tükrözve a tananyag változását (l. korábbi tételek); a tantárgy jelenlegi ismeretanyagának felel meg, a Magyar orvosi nyelv – egyetemi tételkötet című könyv ennek alapján készült.

Korábbi tételek

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.