Anyanyelvünk használatáról mindnyájan elszámolással tartozunk anyanyelvi közösségünknek!

Az orvosi nyelv tudománynyelv.

A tudománynyelvek a szaknyelvek legkiműveltebb változatai. A mesterségek nyelvétől alapvetően jóval gazdagabb szakszókincsükben és nevezeteik rendszerezettségében (nevezettárak) különböznek. Írásmódjukban, helyesírásukban a köznyelv szabályait követik, kisebb eltérések, tudománynyelvi sajátosságok mégis előfordulnak.

A tudománynyelv és a köznyelv elválaszthatatlanul összefonódik: a tudománynyelvek táplálják a köznyelvet – és ezen keresztül a társadalmi műveltséget –, de a köznyelv is visszahat a tudománynyelvekre. A tudománynyelv tehát nem a tudományterület művelőinek belügye, hanem közügy: össztársadalmi kérdés, a nemzeti közösség sajátja. Vallom, hogy a magyar orvosi nyelv a magyar anyanyelvi közösség tartozéka, ezért művelése és elterjesztése a társadalom széles körében használóinak a felelőssége, a versenyképes társadalom elemi része.

A honlapot ennek szellemében állítottuk össze, tehát messzemenően nemcsak orvosok, biológusok és nyelvészek számára.*

Bősze Péter

Új kiadó

A Magyar Orvosi Nyelv című folyóirat 2022-től a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapjaként jelenik meg. 

Tovább

Szabó T. Attila-díj

A Szabó T. Attila-díjat ebben az évben Fogarasi-Nuber Katalin, a Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézetének igazgatója kapta. A legnagyobb elismeréssel vagyunk. A SzTA-Díjat 2016-ban alapították olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerésére, akik eddigi pályájukon külön figyeltek a magyar tudományos szaknyelvük igényes használatára, fejlesztésére és ápolására. A díjat a Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNyT) iktatta díjai közé, és a Magyar Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózatának (TERMINI) elismeréseként ítéli évente oda.

Tovább

*A honlapot Heltai Csaba készítette Barabás Terézia szakmai közreműködésével a Bősze Péter által összeállított és szerkesztett tartalom feldolgozásával. Nyelvi ellenőre: Siptár Péter.