elme

(mind)

az agy elvont (nem testi) tevékenységének a nevezete.

Tudati (értelmi: tudás, gondolkodás, emlékezés stb.), lelki (érzelemmel kapcsolatos) és ösztönös (tudattalan) folyamatokból áll. A három tartomány nem különül el élesen egymástól, hanem rendszert alkot, hasonlóan például az immunrendszerhez. Az elme teszi képessé az egyént arra, hogy tudomást szerezzen környezetéről, tér- és időbeli helyzetéről, és alkalmazkodjék hozzájuk; kifejezze érzéseit, érzelmeit, vágyait; gondolkozzon, emlékezzen, tanuljon, tudjon érvelni, döntéseket hozni stb. Tudatos és tudattalan része van, egymással kiegyenlítő egyensúlyban.   

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.