elektronpár

az elektronhelyen a párjával mozgó elektron. Azokat az atomokat, amelyekben minden elektron kötött, párban van, nem keletkezik mágnesesség, mivel a két ellentétes mágneses irányultságú elektron a mágnesteret keltő hatást kioltja (diamegnetic).

kötő elektronpár olyan párosított önperdületű vegyérték-elektronpár, amelyik két (vagy több) atommag körül helezkedik el. A kötésben tehát párosítatlan önperdületű elektronok vesznek rész, párosított önperdületű párt képezve. Általában összeállással (kolligáció) alakul ki.

• Összeállás (a vegyértékelektronok összeállása). Az egyik elektron az egyik atomból, a másik a másik atomból származik. Mindkét egyesülő atom legkülső atomhéján van egy vagy több különböző önperdületű páratlan elektron, amelyek közül egy-egy a két atomról párt képez úgy, hogy mindkét atommag körül megtalálható.

szabad elektronpár csak egyetlen atommag körül lévő elektronpár. Azokat az elektronokat, amelyek nem vesznek részt a kötésekben, szabad (nem kötő) elektronoknak nevezzük. 

A képletekben az elektronokat a kettőspontok jelölik; a piros a kötő elektronpár, amelyik tehát a hidrogén és a klór körül is előfordul – a többi csak a klór körül.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.