elektron-elméletszámok­*

(electron quantum numbers)

az elektron energiáját kifejező számértékek. Csak egész- vagy félegészszám lehet. Gyakran betűkkel jelöljük.

▪ elsődleges elméletszám*, héjenergia* (principal quantum number, n; energy shell) az elektronnak az elektronhéj szerinti energiaszintjét jelölő szám. Jele: n. Az elektronhéj száma; a Bohr-féle atomelmélet energiaszintjét jelölő sorszám: n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagy 7 (nem lehet 0 vagy negatív). Minél nagyobb az elektron n értéke, annál távolabb van az atommagtól – tehát a magtól távolibb elektronok n értéke a nagyobb. Az n = 1 az az energia, amely szükséges az elektronnak a H atomból való eltávolításához; értéke: ~13 eV. Az n = 2, 3… gerjesztett állapot. (→Bohr-féle atomelmélet, elektronburok)

▪ perdületi elméletszám*, alhéjenergia* (angular momentum quantum number, l [az 1-gyel való összetévesztés miatt írható L-lel is]) az elektronalhéjakra vonatkozik, az elektronpálya egybevágóságát írja le. Az l értéke az elsődleges elméletszámtól (n) függ; nem lehet nagyobb, mint n-1 (0, 1, 2, 3… n-1); pl. ha n = 3, az l lehet 0, 1 vagy 2 (2 = 3-1). Az l értékeit az alhéjak betűivel (s, p, d, f) adjuk meg: az l = 0 az s-alhéjnak, az l = 1 a p-alhéjnak, az l = 2 a d-alhéjnak, az l = 3 pedig az f-alhéjnak felel meg. (→elektronburok) 

mágneses mennyiségszám* (magnetic quantum number) az elektronhelyeket adja meg az alhéj energiatartományában. Jele: ml. Értéke a perdületi elméletszám (l) függvénye = -ll. Ha l = 0, az ml is 0 – ez felel meg a s-alhéj egyetlen elektronhelyének. Ha l = 1, az ml lehet -1, 0, 1 – megfelel a p-alhéj elektronhelyeinek; ha l = 2, az m1 lehet -2, -l, 0, 1, 2 (a d-alhéj elektronhelyei); ha l = 3, az ml, lehet -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 – megfelelően az f-alhéj hét elektronhelyének. (→elektronburok)

önperdületi elméletszám* (spin quantum number) az elektron önperdületi állapotát jelöli. Értéke kétféle: +1/2 (spin up) vagy -1/2 (spin down).

Két elektronnak egy atomban nem lehet ugyanaz a négy elméletszáma, a Pauli-féle kizárási elvből adódóan. Azaz az elméletszámokkal minden egyes elektron leírható.     

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.