elektromos tér

(electric field, E-tér)

Minden elektromos töltés elektromos teret hoz létre maga körül, amely a töltéstől távolodva a távolság négyzetével fordított arányban csökken. Elektromos tér azonban a változó mágneses tér hatására is keletkezik. A nyugalmi (static) elektromos töltés által létrehozott elektromos tér a nyugalmi elektromos tér* (static electric field).

Az elektromos teret az elektromos erővonalakkal* (electric lines) jelöljük:

A pozitív töltés körüli elektromos vonalak távolodnak a töltéstől, a negatív töltésnél a töltés felé haladnak.

Elektron és proton között kétsarkú elektromos tér* (dipole electric field) van. Az elektromos vonalak (egyezményesen) a pozitívtól a negatív felé haladnak, abban végződnek (bal oldali ábra). Azonos töltéseknél a mezők nem hatnak egymásra (jobb oldali ábra).

Az elektromos tér (E) ereje a tér valamelyik pontján egyenlő az adott ponton lévő próbatöltésre ható elektromos erő és töltés hányadosával: E = Fe / q (E kifelé terjedő elektromos mező, F elektromos erő, q az elektromos teret létrehozó részecske töltése). Az elektromos erőt newtonban, a töltést coulomb-ban fejezzük ki, így az elektromos térerősség mértékegysége = newton/coulomb (N/C = V/m). A képletből adódik, hogy a töltésre ható elektromos erő a töltés és az elektromos térerősség szorzata. 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.