bizonyíték

(evidence)

bizonysága valaminek; olyan érv, tény, vizsgálati eredmény, amely alátámasztja valaminek az igaz voltát. Négy szintjét (A, B, C, D) különböztetjük meg.

Az angol irodalom evidence A, B stb. formában írja, a hazaiban az A/B/C/D-bizonyítékszint a megfelelő.

A-bizonyítékszint evidence A több véletlen besorolásos vizsgálaton vagy a vizsgálatok metaelemzésén alapuló tényszerűség. A legmegbízhatóbbak a véletlen besorolásos, kettős vak, álgyógyszer-ellenőrzéses vizsgálatok.

B-bizonyítékszint evidence B egy véletlen besorolásos vizsgálat vagy több más, de azonos következtetésű vizsgálaton alapuló bizonyíték.

C-bizonyítékszint evidence C kisebb vizsgálatok, esetismertetések alapján kialakított szakmai egyetértés.

D-bizonyítékszint evidence D nem elegendő bizonyítékra alapozott vélemény.

bizonyítékra alapozott evidence based tényeken/bizonyítékon alapuló, például orvoslás (evidence based medicine).

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.