Korábbi tantervek, helyszínek

2003–2004

Semmelweis Egyetem, Bőr- és Nemikórtani Klinika tanterme (Bp. Mária u. 41.).

 

 1. hét. Bevezető: a magyar orvosi szaknyelv művelésének jelentősége

Bősze Péter

A magyar orvosi szaknyelv fejlődésének, művelésének története, szaknyelvünk jelenlegi helyzete, napjaink nehézségei, a szaknyelvművelés célja, lehetőségei

                                    Fábián Pál

A magyar orvosi nyelv története

Keszler Borbála

 

 1. hét. Az angol és latin szavak írásának elvei

Dános Kornél

A magyar helyesírási és stiláris ismeretek alapjai (1-2. rész)

Grétsy Zsombor

 

 1. hét. Globalizáció és anyanyelv, európai tapasztalatok – az anyanyelv és az önazonosság

                                    Grétsy László

                                    Gyakorlófeladatok, szövegvizsgálatok, készségfejlesztés

Grétsy Zsombor

 

 1. hét. Lehet-e, érdemes-e, kell-e magyar orvosi nyelven közölni?

Bertók Lóránd

Az anatómiai nevek írása és magyarítása

Donáth Tibor

                                    Hogyan tartsunk tudományos előadást?

Bősze Péter

 

 1. hét. A nemzetközi és a magyar tudományos folyóiratok a klinikus szemével

Vécsei László

orvos–orvos párbeszéd, orvos–nővér párbeszéd, orvos–beteg párbeszéd

Dános Kornél

A magyar helyesírási és stiláris ismeretek alapjai (3. rész)

Grétsy Zsombor

 

 1. hét. Hogyan írjunk tudományos közleményt?

Bősze Péter

A magyar helyesírási és stiláris ismeretek alapjai (4. rész)

Grétsy Zsombor

 

 1. hét. Az élettan és a társtudományok szaknyelve

Mitsányi Attila

A szaknyelvi helyesírási és stiláris ismeretek alapjai (1. rész)

Grétsy Zsombor

 

 1. hét. A daganatgyógyászat szaknyelve, különös tekintettel a tájékoztatásra:

Lapis Károly

A szaknyelvi helyesírási és stiláris ismeretek alapjai (2. rész)

Grétsy Zsombor

 

 1. hét. A tudományos tevékenység mérése – tudománymérés

Palkovits Miklós

                                   Irodalomkeresés – a könyvtár és a világháló szerepe (Index Medicus, Medline, PubMed stb.)

                                    Palkovits Miklós

 

 1. hét. A gyógyszernevek és a gyógyhatású készítménynevek írása

Gyarmati Zsuzsanna

Zárthelyi dolgozat

Grétsy Zsombor

 

 1. hét. A szakirodalom helyes értésének, értékelésének, fordításának nehézségei, alapelvek

Varga Zoltán

A zárthelyi dolgozat értékelése, a tisztázatlan területek újbóli megbeszélése, gyakorlófeladatok, szövegvizsgálatok, készségfejlesztés

Grétsy Zsombor

 1. hét. A molekuláris biológia szaknyelve

Törőcsík Beáta

A gyógyszerészeti alapkutatás szaknyelve

Tekes Kornélia

A szaknyelvi helyesírási és stiláris ismeretek alapjai (3. rész)

Grétsy Zsombor

 

 1. hét. Az orvosi szótárak készítésének szempontjai, buktatói

Fábián Pál

A szakfolyóiratok szerkesztése, a szerkesztő helye

Fehér János

Az orvosi irodalom tanulmányozásának gyakorlati lehetőségei a könyvtáros szemével

Vasas Lívia

 

 1. hét. Ismétlő összefoglalás; a ma még megoldatlan kérdések áttekintése

Bősze Péter és Grétsy Zsombor

 

 1. hét. Vizsga

 

 

____________________________________________________________________

2004–2005

Helyszín: Semmelweis Egyetem II. Sz. Női Klinika tanterme (Üllői út. 78.)

 

 1. hét. Miért e tantárgy? A magyar orvosi nyelv művelésének kérdései

                                    Prof. dr. Bősze Péter

A magyar orvosi szaknyelv története, jelenlegi helyzete és művelésének jelentősége

                                    Prof. dr. Keszler Borbála

 

 1. hét. A szaknyelvművelés célja, lehetőségei és a szótárak jelentősége,

különös tekintettel az orvosi szaknyelvre

Prof. dr. Fábián Pál

                                    Az idegen szavak írásának szabályai, nehézségei, szövegszerkesztési gyakorlat

                                    Dr. Grétsy Zsombor

 

 1. hét. Globalizáció és anyanyelv, európai tapasztalatok – az anyanyelv és az önazonosság

                                    Prof. dr. Grétsy László

Hogyan írjunk tudományos közleményt: általános ismeretek, a tudományos közlemények fajtái, az eredeti közlemények szerkezete, tervezése és megírása

Prof. dr. Bősze Péter

 

 1. hét. Az anatómiai nevek írása és magyarítása

Prof. dr. Donáth Tibor

                                    Az egybe- és különírás szabályai és alkalmazásuk a magyar orvosi irodalomban,

                                    szövegszerkesztési gyakorlat

Dr. Grétsy Zsombor

 

 1. hét. Lehet-e, érdemes-e, kell-e magyar orvosi nyelven közölni?

Prof. dr. Bertók Lóránd

Hogyan írjunk tudományos közleményt: az összefoglaló közlemények, esetismertetések stb. szerkezete, tervezése és megírása

Prof. dr. Bősze Péter

 

 1. hét. A daganatgyógyászat szaknyelve, különös tekintettel a tájékoztatásra

                                    Prof. dr. Lapis Károly

                                    Az ismeretterjesztés nyelvi vonatkozásai

Dr. Piróth Eszter

 

 1. hét. Az orvos-orvos, orvos-nővér és orvos-beteg közötti párbeszéd, a beleegyező nyilatkozat

                                    Dr. Dános Kornél

A kötőjelek, az írásjelek és a számok írásának szabályai és alkalmazásuk a magyar orvosi irodalomban, szövegszerkesztési gyakorlat

Dr. Grétsy Zsombor

 

 1. hét. A gyógyszerészeti alapkutatás szaknyelve

Prof. Dr. Tekes Kornélia

A rövidítések és mozaikszók írásának szabályai és alkalmazásuk az orvosi irodalomban,

szövegszerkesztési gyakorlat

Dr. Grétsy Zsombor

 

 1. hét. A tudományos fokozatok rendszere, a Magyar Tudományos Akadémia szerepe

                 Prof. dr. Dobozy Attila

A szerves vegyületek helyesírási módjának szabályai  

Prof. dr. Nyítrai József  

 

 1. hét. A molekuláris biológia nyelve

Dr. Törőcsík Beáta

Hogyan tartsunk tudományos előadást: a tudományos előadások tartásának és a poszterek készítésének alapvető szempontjai; az előadások összefoglalóinak megírása

                                    Prof. dr. Bősze Péter

 

 1. hét. A nemzetközi és a magyar tudományos folyóiratok a klinikus szemével

Prof. dr. Vécsei László

                                    A szakfolyóiratok szerkesztése, a szerkesztő és a bírálók helye az Orvosi Hetilap tükrében

                                    Prof. dr. Fehér János

 

 1. hét. A gyógyszernevek és a gyógyhatású készítménynevek írása

Prof. Dr. Gyarmati Zsuzsanna

Az élettan, az immunológia és a társtudományok szaknyelve

Dr. Mitsányi Attila

 

 1. hét. A tudományos tevékenység mérése – tudománymérés

Prof. dr. Palkovits Miklós

                                   Irodalomkeresés – a könyvtár és a világháló szerepe (Index Medicus, Medline, PubMed stb.)

                                    Prof. dr. Palkovits Miklós

 

 1. hét. Tallózás az orvosi irodalomban a könyvtáros szemével

Dr. Vasas Lívia

A vírusok, baktériumok, gombák stb. neveinek írása, a mikrobiológia nyelve

Bősze Péter, Grétsy Zsombor

 

 1. hét Megbeszélés, értékelés

                                    Bősze Péter

 

______________________________________________________________________

2005–2006

Helyszín: Semmelweis Egyetem II. Sz. Női Klinika tanterme (Üllői út. 78.)

 

1 hét.                           A magyar orvosi szaknyelv története napjainkig

                                    Prof. dr. Keszler Borbála                                                                  

A magyar orvosi nyelv művelésének kérdései

                                    Prof. dr. Bősze Péter                                                                         

 

 1. hét. A gyógyszerészeti alapkutatás szaknyelve

                                    Prof. dr. Tekes Kornélia                                                                                      

Nyelvtani alapkérdések és általános szövegalakítási nehézségek

                                    Dr. Grétsy Zsombor                                                                           

                 

 1. hét A tudományos tevékenység mérése – tudománymérés

Prof. dr. Palkovits Miklós                                                

                                   Irodalomkeresés – a könyvtár és a világháló szerepe

(Index Medicus, Medline, PubMed stb.)

Prof. dr. Palkovits Miklós                                                

                                    

 1. hét. Globalizáció és anyanyelv, európai tapasztalatok – az anyanyelv és az önazonosság

                   Prof. dr. Grétsy László                                                     

Hogyan írjunk tudományos közleményt: általános ismeretek.

Prof. dr. Bősze Péter                                                        

 

 1. hét. Az orvosi viselkedés és a nyelvhasználat összefüggése

                                    Prof. dr. Szirmai Imre                                                                        

Az elhangzott előadások megbeszélése a tételek szerint

Szócsiszolási és szövegszerkesztési gyakorlatok

                                    Prof. dr. Bősze Péter                                                       

 

 1. hét. Lehet-e, érdemes-e, kell-e magyar orvosi nyelven közölni?

Prof. dr. Bertók Lóránd                                                    

A vírusok, baktériumok, gombák stb. neveinek írása, a mikrobiológia nyelve

Prof. dr. Bősze Péter                                                        

A különírás, egybeírás szabályai

Dr. Grétsy Zsombor                                                         

 

 1. hét. Az Orvosi Hetilap és Markusovszky Lajos

Prof. dr. Fehér János                                     

Zárthelyi dolgozat

 

 1. hét. Az orvosi tankönyvek, kézikönyvek írásának, szerkesztésének szempontjai

Prof. Dr. Gaál Csaba                                                                         

Az idegen szavak írásának szabályai, nehézségei

                                    Dr. Laczkó Krisztina                                                                          

 

 1. hét. Az anatómiai nevek írása és magyarítása

Prof. dr. Donáth Tibor                                                                        

                                   A magyar szavak eredete, a szóalkotás módjai, magyarítás, magyarosítás, nyelvújítás

Búvári Márta                                                

 

 1. hét. A folyóirat a szerkesztőségben, a szerkesztők és bírálók szerepe, felelőssége

Prof. dr. Vécsei László                                                                       

Az elhangzottak megbeszélése a tételek szerint

Szócsiszolási és szövegszerkesztési gyakorlatok

                                    Prof. dr. Bősze Péter                                                       

 

 1. hét Az élettan, az immunológia és a társtudományok szaknyelve

                                    Dr. Mitsányi Attila                                                           

A rövidítések, betű- és mozaikszók írásának szabályai és alkalmazásuk az orvosi irodalomban, a kötőjelek használata

Dr. Grétsy Zsombor                                                         

 

 1. hét A tudományos fokozatok rendszere, a Magyar Tudományos Akadémia szerepe kezdettől napjainkig

                                   Prof. dr. Dobozy Attila                                                     

Hogyan tartsunk tudományos előadást: a tudományos előadások tartásának és a poszterek készítésének alapvető szempontjai; az előadások összefoglalóinak megírása

Prof. dr. Bősze Péter                                                       

 

 1. hét Bizonyítékokra alapozott orvoslás és kezelési irányelvek fogalmai és nyelvhasználata

                                    Prof. dr. Kerpel-Fronius Sándor                   

                                    Önéletrajz és pályázatok írása

                                    Dr. Grétsy Zsombor                                                         

                   Az elhangzottak megbeszélése a tételek szerint

Prof. dr. Bősze Péter                                                        

 

_________________________________________________________________________________

2006–2007

Helyszín: SE. II. sz. Női Klinika tanterme (Üllői út. 78.)

 

1 hét.                           A magyar orvosi szaknyelv története napjainkig

                                    Prof. dr. Keszler Borbála                                                                                                              

A magyar orvosi nyelv művelésének kérdései

(nyelvhelyességi kérdések

Prof. dr. Bősze Péter                                                                          

 

 1. hét.                 A magyar szavak eredete, a szóalkotás módjai, magyarítás, magyarosítás, nyelvújítás

Buvári Márta                                                                                      

                                    Általános nyelvészeti ismeretek az orvos szemével      

(nyelvhelyességi kérdések)

                                    Prof. dr. Bősze Péter                                                       

 

 1. hét. Magyarul beszélünk?

Prof. dr. Bertók Lóránd                                                    

                                    A tudományos közlemények: általános ismeretek (1)

(nyelvhelyességi kérdések)

Prof. dr. Bősze Péter                                                        

                                                     

 1. hét. Az orvosi viselkedés és a nyelvhasználat összefüggése

Prof. dr. Szirmai Imre                                    

                   A tudományos közlemények: általános ismeretek (2)                                                                                              (nyelvhelyességi kérdések)

                                    Prof. dr. Bősze Péter                                                       

                                  

 1. hét. Az Orvosi Hetilap és Markusovszky Lajos

Prof. dr. Fehér János                                    

                                    Az orvos-beteg párbeszéd

(nyelvhelyességi kérdések)

                                    Prof. dr. Bősze Péter                                                       

 

 1. hét. Az anatómiai nevek írása és magyarítása

Prof. dr. Donáth Tibor                                                      

                   A könyvészet világa, az orvosi szótárak

(nyelvhelyességi kérdések)

                   Prof. dr. Bősze Péter

 

 1. hét.                 A folyóirat a szerkesztőségben, a szerkesztők és bírálók szerepe, felelőssége

Prof. dr. Vécsei László                                                                       

                  Zárthelyi dolgozat

 

 1. hét. Az orvosi tankönyvek, kézikönyvek írásának,

szerkesztésének szempontjai

Prof. Dr. Gaál Csaba                                                                       

                  Milyen nyelven írjunk?

(nyelvhelyességi kérdések)

                                    Prof. dr. Bősze Péter

 

 1. hét. A tudományos tevékenység mérése – tudománymérés

Prof. dr. Palkovits Miklós                                               

                  Orvosi társaságok, tudományos rendezvények    

(nyelvhelyességi kérdések)

Prof. dr. Bősze Péter

 

 1. hét. Irodalomkeresés – a könyvtár és a világháló szerepe

(Index Medicus, Medline, PubMed stb.)

Prof. dr. Palkovits Miklós                                                                   

                  A tudományos előadások tartása

(nyelvhelyességi kérdések)

                                    Prof. dr. Bősze Péter                                                       

 

 1. hét. Globalizáció és anyanyelv, európai tapasztalatok – az anyanyelv

és az önazonosság

Prof. dr. Grétsy László                                   

             Gondolatok a magyar nyelvről

(nyelvhelyességi kérdések)

Prof. dr. Bősze Péter                                                        

                                                                      

 1. hét.               A tudományos fokozatok rendszere, a Magyar Tudományos Akadémia szerepe kezdettől

napjainkig

                                   Prof. dr. Dobozy Attila                                                     

                                    Az orvosi nyelv a nagyvilágban: történelmi vonatkozások

(nyelvhelyességi kérdések)

Prof. dr. Bősze Péter                                                        

 

 1. hét. Az élettan, az immunológia és a társtudományok szaknyelve

                                    Dr. Mitsányi Attila                                         

                   Önéletrajz és pályázatok írása

                                    Dr. Grétsy Zsombor                                                         

                  

 1. és 15. hét. Értékelés, a tételek és a vizsga megbeszélése

                                    Prof. dr. Bősze Péter  

 

_________________________________________________________________________

2007–2008

Helyszín: Semmelweis Egyetem II. Sz. Női Klinika tanterme (Üllői út. 78.)

 

 1. hét. A magyar orvosi szaknyelv története napjainkig

Keszler Borbála         

Az orvosi nyelv a nagyvilágban: kezdetektől napjainkig

Magyar László            

 

 1. hét. Nyelvművészet, nyelvbűvészet

Jókai Anna

Gondolatok a nyelvről és a magyar nyelvről: ahogy az orvos látja

Prof. dr. Bősze Péter

 

 1. hét. Magyarul beszélünk?

Prof. dr. Bertók Lóránd

A tudományos közlemények: általános ismeretek

Prof. dr. Bősze Péter

 

 1. hét. A folyóirat a szerkesztőségben, a szerkesztők és bírálók szerepe, felelőssége

Prof. dr. Vécsei László

A tudományos előadások tartásának és a poszterek készítésének alapvető

szempontjai; az előadások összefoglalóinak megírása

Prof. dr. Bősze Péter

 

 1. hét. A Magyar nyelvű orvostörténet írása

Dr. Kapronczay Károly

                                    Az élettan, az immunológia és a társtudományok szaknyelve

Dr. Mitsányi Attila

 

 1. hét. Az ismeretterjesztés írása: történeti vonatkozások

Dr. Kapronczay Katalin

Az anatómiai nevek írása és magyarítása

Prof. dr. Donáth Tibor

 

 1. hét. A tudományos tevékenység mérése – tudománymérés

Prof. dr. Palkovits Miklós

Irodalomkeresés – a könyvtár és a világháló szerepe

Prof. dr. Palkovits Miklós

 

 1. hét. A magyar nyelv korszakai, a helyesírásunk alakulása

Prof. dr. Keszler Borbála

A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a magyar nyelv művelésében

Prof. dr. Kiss Jenő

 

 1. hét. Könyvszerkesztés

Prof. dr. Gaál Csaba

Az Orvosi Hetilap és Markusovszky Lajos

Prof. dr. Fehér János

 

 1. hét. A gyógyszerkönyvek születése, a gyógyszernevek írása

Dr. Grabarits István

Nyelvi hibák, nyelvi minták

Prof. dr. Balázs Géza

 

 1. hét. A tudományos fokozatok rendszere, a Magyar Tudományos Akadémia szerepe

kezdettől napjainkig

Prof. dr. Dobozy Attila

A szerves vegyületek helyesírási módjának szabályai

Prof. dr. Nyítrai József

 

 1. hét. Az orvosi viselkedés és a nyelvhasználat összefüggése

Prof. dr. Szirmai Imre

A biostatisztika nyelvezetéről

Dr. Hajtman Béla

 

 1. hét. A magyar szavak eredete, a szóalkotás módjai, magyarítás, magyarosítás, nyelvújítás

Buvári Márta

A magyar orvosi nyelv jelentősége és művelésének lehetőségei

Bősze Péter

 

 1. hét. Értékelés, a tételek és a vizsga megbeszélése

Bősze Péter

 

_________________________________________________________________________

2008–2009

Helyszín: Semmelweis Egyetem I. Sz. Női Klinika tanterme (Budapest, Baross utca 27.)

 

 

 1. 4.   Az orvosi magyar nyelv helyzete,

nyelvhelyességi kérdések: Bősze Péter

Az orvosi nyelv a nagyvilágban: kezdetektől napjainkig

Dr. Magyar László                       

 

 1. 18. Magyarul beszélünk?

Prof. dr. Bertók Lóránd                                  

Gondolatok a nyelvről, nyelvhelyességi kérdések

Bősze Péter

 

 1. 25. A magyar nyelv korszakai, a helyesírásunk alakulása

Prof. dr. Keszler Borbála                               

Tudományos előadások tartása,

nyelvhelyességi kérdések: Bősze Péter

 

III. 4.                           A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a magyar nyelv művelésében

Prof. dr. Kiss Jenő                        

A magyar szavak eredete, a szóalkotás módjai, magyarítás, magyarosítás, nyelvújítás: Buvári Márta

 

III. 11.       Az ismeretterjesztés írása: történeti vonatkozások

Dr. Kapronczay Katalin                                 

Gondolatok a magyar nyelvről, nyelvhelyességi kérdések

Bősze Péter

 

III. 18.       A magyar orvosi szaknyelv története napjainkig

Prof. dr. Keszler Borbála            

A szerves vegyületek helyesírási módjának szabályai

Prof. dr. Nyítrai József

                  

 

III. 25.      A Magyar nyelvű orvostörténet írása

Dr. Kapronczay Károly                                  

Idegen szavak az orvosi nyelvben

Laczkó Krisztina

 

 

IV.1.                           Nyelvművészet, nyelvbűvészet

Jókai Anna

Tudományos közlemények: általános ismeretek,

nyelvhelyességi kérdések: Bősze Péter

 

IV.15.                          A biostatisztika nyelvezetéről, avagy a magyarítás útvesztői

Dr. Hajtman Béla                         

Megszólítás és a levélírás nehézségei az e-levelek világában

Domonkosi Ágnes

 

IV.22.                          Az anatómiai nevek írása és magyarítása

Prof. dr. Donáth Tibor        

Könyvszerkesztés

Prof. dr. Gaál Csaba

 

IV.29.                          A tudományos tevékenység mérése – tudománymérés

Prof. dr. Palkovits Miklós                              

Irodalomkeresés – a könyvtár és a világháló szerepe

Prof. dr. Palkovits Miklós

 

V.6.                             Az Orvosi Hetilap és Markusovszky Lajos

Prof. dr. Fehér János                  

Az élettan, az immunológia és a társtudományok szaknyelve

Dr. Mitsányi Attila      

 

V.13.                           Nyelvi hibák, nyelvi minták

Prof. dr. Balázs Géza 

A kiadványok nemzetközi azonosító rendszere,

nyelvhelyességi kérdések

Bősze Péter

 

 

_________________________________________________________________________

2009–2010, 2010–2011

Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti Oktatási Központ (Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)

 

 

II.2.                             Anyanyelvi alapismeretek

Prof. dr. Kiss Jenő  

A nyelv az orvos szemével

Bősze Péter

 

II.9.                             A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége                               

Prof. dr. Kiss Jenő                        

                                    A magyar orvosi nyelv

                                    Bősze Péter

 

II.23.                           Az anatómiai nevek írása és magyarítása    

Prof. dr. Donáth Tibor                                   

                                    Tudományos előadások tartása   

Bősze Péter

 

III.2.                            A nyelv a XXI. században, nyelvi hibák, nyelvi minták                 

Prof. dr. Balázs Géza  

                                   

III.9.                            Az orvosi nyelv helyesírási kérdései                              

Dr. Laczkó Krisztina                     

 

III.16.                          Az orvosi ismeretek írása: magyarországi történeti vonatkozások

Dr. Kapronczay Katalin                                 

Beszélgetés a beteggel                                  

Bősze Péter

 

III.23.                          A magyar orvosi nyelv előtörténete – Váradi Lencsés György egykor és ma

                                    Prof. dr. Szabó T. Attila                                                   

Nyelvhelyesség, a tanulás titkai, ISBN, ISSN, a tudományos fokozatok fajtái                   

Bősze Péter

 

III.30.                          A magyar orvosi nyelv története

                                    Prof. dr. Keszler Borbála        

A gyógyszerkönyvek születése   

Dr. Grabarits István    rendben

 

IV.6.                            Az európai orvosi nyelv kezdetektől napjainkig,

az európai orvosi egyetemek születése

Dr. Magyar László                     

A tudományos közleményekről  

Bősze Péter                

 

IV.27.                          A magyar nyelvű orvostörténet írása

Dr. Kapronczay Károly                                  

A tudományos közleményekről

Bősze Péter

 

V.4.                             A tudományos tevékenység mérése – tudománymérés

Prof. dr. Palkovits Miklós                                                                  

Irodalomkeresés – a könyvtár és a világháló szerepe

Prof. dr. Palkovits Miklós                                                                  

 

V.11.                           A szerves vegyületek helyesírási módjának szabályai

Prof. dr. Nyitrai József    

Nyelvhelyesség, az Orvosi Hetilap

Bősze Péter

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

2011–2012, 2012–2013

Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti Oktatási Központ (Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)

 

IX.13.                          Anyanyelvi alapismeretek

Prof. dr. Kiss Jenő  

A nyelv az orvos szemével

Bősze Péter

 

IX.20.                          A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége                               

Prof. dr. Kiss Jenő                       

A magyar orvosi nyelv

Bősze Péter

 

IX.27.                          Az anatómiai nevek írása és magyarítása    

Prof. dr. Donáth Tibor                 

Tudományos előadások tartása   

Bősze Péter

 

X.4.                             A nyelv a XXI. században, nyelvi hibák, nyelvi minták                 

Prof. dr. Balázs Géza    

 

X.11.                           Az orvosi nyelv helyesírási kérdései                              

Dr. Laczkó Krisztina                     

 

X.18.                           Az orvosi ismeretek írása: magyarországi történeti vonatkozások

Dr. Kapronczay Katalin               

Beszélgetés a beteggel                                  

Bősze Péter

 

X.25.                           A magyar orvosi nyelv előtörténete – Váradi Lencsés György egykor és ma

Prof. dr. Szabó T. Attila               

Nyelvhelyesség, a tanulás titkai, ISBN, ISSN, a tudományos fokozatok fajtái                   

Bősze Péter

 

XI.8.                            A magyar orvosi nyelv története

Prof. dr. Keszler Borbála  

A gyógyszerkönyvek születése   

Dr. Grabarits István   

 

XI.15.                          Az európai orvosi nyelv kezdetektől napjainkig,

az európai orvosi egyetemek születése

Dr. Magyar László    

A tudományos közleményekről  

Bősze Péter                

 

XI.22.                          A magyar nyelvű orvostörténet írása

Dr. Kapronczay Károly

A tudományos közleményekről

Bősze Péter

 

XI.29                           A tudományos tevékenység mérése – tudománymérés

Prof. dr. Palkovits Miklós                                                                  

Irodalomkeresés – a könyvtár és a világháló szerepe

Prof. dr. Palkovits Miklós                                                                  

 

XII.6.                          Mikrobák, szerves vegyületek

Nyelvhelyesség, az Orvosi Hetilap

Bősze Péter

 

XII.13.                        A szerkesztésről a Sebészet című könyv kapcsán (8. kiadás)

                                    Prof. dr. Gaál Csaba

 

____________________________________________________________________________________________

2013–2014

Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti Oktatási Központ (Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)

 

II.6.                             A nyelv az orvos szemével; az idegen szavak,

                                    nyelv, magyar nyel, idegen szavak, 6 : 3. feladat

Bősze Péter

 

II.13.                           A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége                               

Prof. dr. Kiss Jenő  

 

II.20.                           A magyar orvosi nyelv

Nyelvhelyességi kérdések a magyar orvosi irodalomban, szótárak

                                    Bősze Péter

                  

II.27.                           Görög–latin az orvosi nyelvben

                                    Dr. Kovács Éva

                                    Bősze Péter

 

III. 6                            Tudományírás (1) – a szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul

és fordítás magyarra

                                   Bősze Péter

 

III.13.                         Az európai orvosi nyelv kezdetektől napjainkig,

az európai orvosi egyetemek születése

Bősze Péter               

                                   

III.20.                          Tudományírás (2) – tudományos közlemények

                                    Bősze Péter

 

III.27.                          A magyar orvosi nyelv története

Prof. dr. Keszler Borbála

Nyelvészkedő orvosok

Bősze Péter  

 

IV.10.                          A szakfolyóiratok, szakkönyvek (ISBN/ISSN): szerkesztés, bírálat.

                                    A tudománymérés alapjai

Bősze Péter                

 

IV.24.                          Irodalomkeresés – a könyvtár és az orvosi adattárak

                                    Dr. Vasas Lívia

 

V.8.                             A tudományos társaságok, a tudományos rendezvények és a tudományos előadások tartása

Bősze Péter

 

V.15                             A tudományos fokozatok

Beszélgetés a beteggel                                  

Bősze Péter

_______________________________________________________________________

2014–2015

Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti Oktatási Központ (Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)

 

II.4.                             Amit a nyelvről az orvosnak is illik tudni

                                    A magyar orvosi nyelv jelentősége, jelene

Bősze Péter

 

II.18.                           A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége                               

Prof. dr. Kiss Jenő  

 

II.25.                           Görög–latin az orvosi nyelvben

                                    Dr. Kovács Éva

                                    A szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul

és fordítás magyarra

Bősze Péter

 

III. 4.                           A magyar orvosi nyelv jelentősége a joggyakorlatban

                                    Prof. dr. Sótonyi Péter

 

III. 11.                         Tudományírás, tudományos közlemények

                                   Bősze Péter

 

III. 18.                         Tudománymérés és a tudományírás erkölcsi kérdései

                                    Bősze Péter

Irodalomkeresés, folyóiratok – a könyvtár és az orvosi adattárak

                                    Dr. Vasas Lívia

 

III, 25.                        Az európai orvosi nyelv kezdetektől napjainkig, az európai orvosi egyetemek születése

Magyar László András                

 

 1. 8. A magyar orvosi nyelv története

Prof. dr. Keszler Borbála

Nyelvészkedő orvosok (Bugát Pál, Markusovszky Lajos, Orvosi Tár, Orvosi Hetilap stb.)

Bősze Péter  

 

 1. 15. A magyar nyelvű orvostörténet írása

Dr. Kapronczay Károly

Az orvosi ismeretek írása: magyarországi történeti vonatkozások

Dr. Kapronczay Katalin               

 

 1. 22. Helyesírási és nyelvhasználati kérdések a magyar orvosi nyelvben

                                    Bősze Péter

 

 1. 29. A tudományos társaságok, a tudományos rendezvények

Hogyan tartsunk tudományos előadást?

Bősze Péter

 

 1. 6. Az orvosi lelet és a zárójelentés írása; szakmai levelezés

A magyar orvosi nyelv jelentősége az orvos és a beteg beszélgetésben                            

Bősze Péter

 

 1. 13. A tudományos fokozatok. Az orvos kiadványok nyilvántartása (ISBN, ISSN)

Az anatómiai, a mikrobák, a gyógyszer- és a kémiai nevek írása

Bősze Péter                

 

 

_________________________________________________________________________________

2015–2016

Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti Oktatási Központ (Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)

 

II.4.                             Amit a nyelvről az orvosnak is illik tudni

                                    A magyar orvosi nyelv jelentősége, jelene – az idegen szavak

Bősze Péter

 

II.18.                           A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége                               

Prof. dr. Kiss Jenő

 

II.25.                           Görög-latin az orvosi nyelvben

                                    Kovács Éva  

                                    Tudományírás, tudományos közlemények (1)

Bősze Péter

 

III. 3.                           A pozitív nyelvi gyakorlat szerepe a gyógyító kapcsolatban – történeti és jelenkori kitekintés

                                    Kuna Ágnes

A magyar orvosi nyelv jelentősége az orvos és a beteg beszélgetésében                          

                                    Bősze Péter

 

III. 10.                         Tudományírás, tudományos közlemények (2)

                                    Tudománymérés és a tudományírás erkölcsi kérdései

                                    Bősze Péter

 

III. 17.                         Irodalomkeresés, folyóiratok – az orvosi könyvtár és az orvosi adattárak

                                    Dr. Vasas Lívia

A szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul és fordítás magyarra

                                    Bősze Péter

 

III, 31.                        Az európai orvosi nyelv a kezdetektől napjainkig, az európai orvosi egyetemek születése

Magyar László András

Megbeszélés: Bősze Péter          

 

 1. 7. A magyar orvosi nyelv története

Prof. dr. Keszler Borbála

Bugát Pál, Markusovszky Lajos, Orvosi Tár, Orvosi Hetilap

Bősze Péter  

 

 1. 14. A magyar nyelvű orvostörténet írása

Kapronczay Károly

A tudományos társaságok, a tudományos rendezvények – tudományos előadások

Bősze Péter

 

 1. 21. Az orvosi könyvek szerkesztése

Prof. dr. Gaál Csaba

                                    A mozgószabályok és az orvosi csoportnevek írása

                                    Bősze Péter

 

 1. 28. A magyar orvosi nyelv helyesírási buktatói

Ludányi Zsófia

Helyesírási és nyelvhasználati kérdések a magyar orvosi nyelvben – a tartozékelemek

Bősze Péter  

 

 1. 5. Az orvosi helyesírás

Laczkó Krisztina

 

 1. 12. Az orvosi ismeretek írása: magyarországi történeti vonatkozások

Dr. Kapronczay Katalin

A tudományos fokozatok. Az orvos kiadványok nyilvántartása (ISBN, ISSN)

Bősze Péter

 

__________________________________________________________________

2016–2017

Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti Oktatási Központ (Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)

 

 1. 8. Amit a nyelvről az orvosnak is illik tudni

                                    A magyar orvosi nyelv jelentősége, jelene – az idegen szavak

Bősze Péter

 

IX..15.                         A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége                               

Prof. dr. Kiss Jenő,    

 

IX.22.                          Görög-latin az orvosi nyelvben

                                    Dr. Kovács Éva    

                                    Tudományírás, tudományos közlemények (1)

Bősze Péter

 

IX.29.                          A pozitív nyelvi gyakorlat szerepe a gyógyító kapcsolatban – történeti és jelenkori kitekintés

                                    Kuna Ágnes

A magyar orvosi nyelv jelentősége az orvos és a beteg beszélgetésben                            

                                    Bősze Péter

 

 1. 6.. Tudományírás, tudományos közlemények (2)

                                    Tudománymérés és a tudományírás erkölcsi kérdései

                                    Bősze Péter

 

 1. 13. Az orvosi könyvek szerkesztése

Prof. dr. Gaál Csaba

                                   

A szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul és fordítás magyarra

                                    Bősze Péter

 

 1. 20. Az európai orvosi nyelv kezdetektől napjainkig, az európai orvosi egyetemek születése

Magyar László András

Megbeszélés: Bősze Péter          

 

X..27.                           A magyar orvosi nyelv szókészlete és nyelvhasználata a kezdetektől

Prof. dr. Keszler Borbála    

Bugát Pál, Markusovszky Lajos, Orvosi Tár, Orvosi Hetilap

Bősze Péter  

 

 1. 3. . A magyar nyelvű orvostörténet írása

Dr. Kapronczay Károly,

A tudományos társaságok, a tudományos rendezvények – tudományos előadások

Bősze Péter

 

 1. 10. Irodalomkeresés, folyóiratok – az orvosi könyvtár és az orvosi adattárak

                                    Dr. Vasas Lívia

                                    Útmutatók, irányelvek

                                    Bősze Péter                                  

 

XI.24.                         A magyar orvosi nyelv művelői a kezdetektől

Kapronczay Katalin

 

XII.1.                           Laczkó Krisztina

Helyesírási és nyelvhasználati kérdések a magyar orvosi nyelvben (AkH, szótárak)

Bősze Péter  

 

XII. 8.                          Az írás története – az orvosi nyelv az írás tükrében

A tudományos fokozatok. Az orvos kiadványok nyilvántartása (ISBN, ISSN)

Bősze Péter

 

___________________________________________________________________

2017–2018, 2018–2019

Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti Oktatási Központ (Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)

 

IX.11.                          Megnyitó: Fogarasi-Nuber Katalin és Bősze Péter

Amit a nyelvről és a magyar nyelvről az orvosnak is illik tudni

                                    Az írás kialakulása

                                    Bősze Péter

 

IX..18.                         A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége                               

Prof. dr. Kiss Jenő  

 

IX.25.                          Nyelvhelyességi kérdések: A görög–latin szavak használata, írásuk buktatói

Kovács Éva

A 6 : 3-as és az 1: 1-es szabály, az elmozduló szóalakulatok és a nagykötőjelek az orvosi nyelvben

Ittzés Dániel

 

 1. 2. A magyar nyelv történetének fontosabb szakaszai, a nyelvújítás jelentősége

                                    Bősze Péter

A magyar anatómiai nevek történetének és helyesírásának egyes kérdései

Varga É. Katalin

 

 1. 9. Mozaikszók, rövidítések és a tartozékelemek az orvosi nyelvben, az orvosi csoportnevek írása

                                    Ittzés Dániel

 

X.16.                            A magyar orvosi nyelv jelentősége az orvos gyakorlatban                               

                                    A szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul és fordítás magyarra

                                    Bősze Péter

 

 1. 30. Tudományírás, tudományos közlemények

                                    A kiadványok nemzetközi azonosító rendszer (ISBN, ISSN), köteles példányok

Bősze Péter

 

 1. 6. A tudománymérés fogalma és mutatói, a tudományos tevékenység értékelése

                                    Bősze Péter

Az orvosi irodalom keresésének lehetőségei, keresőrendszerek és adattárak

                                    Szluka Péter

 

 1. 13. Az orvostudományi társaságok, szövetségek, tudományos rendezvények

Tudományos előadások, táblaragaszok

                                    Bősze Péter

 

 1. 20. Az európai orvosi nyelv kezdetektől napjainkig, az európai orvosi egyetemek születése

Dr. Magyar László András

 

XI..27.                         A magyar orvosi nyelv szókészlete és nyelvhasználata a kezdetektől

Prof. dr. Keszler Borbála

Váradi Lencsés György, Bugát Pál, Markusovszky Lajos, Orvosi Tár, Orvosi Hetilap

Bősze Péter  

 

XII. 4 .                         A magyar orvosi nyelv művelői a kezdetektől

Dr. Kapronczay Katalin

A Magyar Tudományos Akadémia – tudományos fokozatok, címek

                                    Bősze Péter

 

XII. 11                        Az orvosi leletekben előforduló nyelvi hibák és következményi

                                 Dr. Fogarasi-Nuber Katalin és Dr. Patonai Zoltán

A tantárgy zárása, megbeszélés

Bősze Péter

 

_________________________________________________________________________

2019–2020,

Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti Oktatási Központ (Budapest, Tűzoltó utca 37–47.)

2020–2021 – Távoktatás

 

II.4.                             Megnyitó: Fogarasi-Nuber Katalin és Bősze Péter

A magyar orvosi nyelv jelentősége az orvosi gyakorlatban

                                    Bősze Péter

 

II..11.                          Az orvos- és betegszerep megvalósulása a gyógyításban  

Végh Ágnes

Az orvos–beteg párbeszéd jellegzetességei a világháló „Orvos válaszol” oldalain

Dr. Varga Éva Katalin

                                   

II.18.                           A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége             

                                    A szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul, fordítás magyarra és az idegen szavak használata

                                    Bősze Péter

 

II.25.                           Nyelvhelyességi kérdések az orvosi gyakorlatban                          

Dr. Kovács Éva

                                    Az orvosi leletekben előforduló nyelvi hibák és következményeik

                                   Dr. Fogarasi-Nuber Katalin és Dr. Patonai Zoltán

 

III. 3.                           Az orvosi helyesírás kérdései

A 6 : 3-as és az 1: 1-es szabály, az elmozduló szóalakulatok és a nagykötőjelek az orvosi nyelvben

Dr. Ittzés Dániel

 

III. 10.                         Mozaikszók, rövidítések és a tartozékelemek az orvosi nyelvben, az orvosi csoportnevek írása

                                    Dr. Ittzés Dániel

 

III.17.                          A magyar nyelv történetének fontosabb szakaszai, a nyelvújítás jelentősége

A magyar anatómiai nevek történetének és használatának egyes kérdései

Dr. Varga Éva Katalin

 

III. 24.                         Tudományírás, tudományos közlemények, Orvosi Hetilap

                                    A kiadványok nemzetközi azonosító rendszer (ISBN, ISSN), köteles példányok

Bősze Péter

 

III. 31.                         A tudománymérés fogalma és mutatói, a tudományos tevékenység értékelése

                                    Az orvosi irodalom keresésének lehetőségei, keresőrendszerek és adattárak

                                    Szluka Péter

 1. 14. Az orvostudományos társaságok, szövetségek, tudományos rendezvények

Tudományos előadások, táblaragaszok

                                    Bősze Péter

 

 1. 21. Az európai orvosi nyelv kezdetektől napjainkig, az európai orvosi egyetemek születése

Dr. Magyar László András

Az európai orvosi nyelvek napjainkban

Dr. Varga Éva Katalin

 

 1. 28. A magyar orvosi nyelv szókészlete és nyelvhasználata a kezdetektől

Prof. dr. Keszler Borbála

Bugát Pál és a magyar orvosi nyelv megújítása

Dr. Varga Éva Katalin

 

 1. 5. A magyar orvosi nyelv művelői a kezdetektől

Dr. Kapronczay Katalin  

A magyar anatómiai szaknyelv megújítói

Dr. Varga Éva Katalin

 

 1. 12. A Magyar Tudományos Akadémia – tudományos fokozatok, címek

A tantárgy zárása, megbeszélés, felkészítés a vizsgára

Bősze Péter

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.