A magyar orvosi nyelv története

Szerkesztette: Bősze Péter, Kapronczay Katalin és Keszler Borbála

Írták: Balogh Judit, Balázs Géza, Bősze Péter, Donáth Tibor*, Dörnyei Sándor, Grabarits István*, Gyéresi Árpád, H. Péter Mária, ifj. Kaán Miklós, Kapronczay Károly, Kapronczay Katalin Keszler Borbála, Kiss Jenő, Kiss László, Magyar László András, Molnár László, Nagy Ágota, Nyáry Szabó László, Radó Gábor, Rácz János, Szabó Attila, Szabó T. Attila, Tóth Etelka, Varga Mónika

 

A magyar orvosi nyelv a magyar nyelv ikertestvére. Együtt születtek, hiszen legelső szavaink között az egészséggel kapcsolatosak is megjelentek. Az ikertestvérek csecsemőkora és cseperedése is azonos úton járt, az orvosi nyelv szaknyelvvé alakulása csak az orvoslás mesterséggé válásával jött létre, úgy hat–hétszáz évvel ezelőtt. A kötet is ezt az időszakot igyekszik feltárni a teljesség igénye nélkül.    

 

A magyar orvosi nyelv történetének ismertetésében egyrészt a nyelvi korszakolás szolgált zsinórmértékül, de a kérdést más szempontok (társaságok, folyóiratok, orvostudományi területek stb.) szerint is megközelítették a szerzők. Külön fejezetet szenteltek az orvosi nyelvünkkel behatóan foglalkozó orvosok munkásságának. Sokszakmás összeállítás: nyelvészek, orvosok, gyógyszerészek, orvostörténészek stb. közös munkája.

 

Orvosi nyelvünknek gazdag, félezer éves múltja van, ennek ellenére történetét még senki nem írta meg, így hiánypótló a mű. Új úton jártak a szerzők és a szerkesztők, és izgalmas történelmi tablót állítottak össze a középkori boszorkányperek jegyzőkönyveiben felbukkanó betegségnevektől a XIX-XX. századi tudatos szakmai nyelvújításig.

 

A jelen és a jövő a múltban gyökerezik; feltárása visz előre. Sarkalljon ez a könyv is bennünket!

 

 

TARTALOM

 

ELŐSZÓ                                                                                                              

 

1 ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK                                                                                                              

Az orvosi nyelv fogalma, a magyar orvosi nyelv meghatározása, korszakolása               

Bősze Péter, Keszler Borbála

A régi magyar (XV–XVII. század közepe) orvosi szavakat és kifejezéseket tartalmazó források és olvasóközönségük   

Keszler Borbála  

 

2 A MAGYAR ORVOSI NYELV TÖRTÉNETE KORSZAKOK SZERINT

a régi magyar orvosi nyelv a xviii. század végéig

XVI. SZÁZAD – A MAGYAR ORVOSI NYELV ELSŐ SZÁZADA

Történelmi háttér – a Sárvári Iskola és Sylvester János                                                       

Bősze Péter, Szabó T. Attila                                                                                                   

A tudós és a népi orvoslás viszonya                                                                                      

Kaán Miklós                                                                                                                                             

Népi orvoslókönyvek, recipék, orvosságos könyvek                                                           

Keszler Borbála, Kaán Miklós                                                                             

Orvosi nyelvünk a XIV–XVII. századi nyelvemlékekben (kódexek, levelek, boszorkányperek)

Varga Mónika                                                                                                                            

A szójegyzékek és a korai szótárak orvosi kifejezései                                                      

Keszler Borbála                                                                                                                      

Melius Juhász Péter és a Kolozsvári Herbárium (1578) az első magyar természettudományos kézikönyv – mutatóiban foglalt orvosi fogalmak                  

Szabó T. Attila                                                                                                                         

Beythe András (1564–1599) és a Fíveskönyv (1595)                                                          

Szabó T. Attila                                                                                                                            

Váradi Lencsés György (1530–1593): Egész orvosságról való könyv azaz Ars Medica,  a XVI. századi magyar orvosi nyelv kincsestára                                                              

Szabó T. Attila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

XVII. SZÁZAD – A TUDATOS SZÓALKOTÁS KEZDETE

Történelmi háttér                                                                                                                   

Bősze Péter                                                                                                                               

Szenczi Molnár Albert                                                                                                        

Keszler Borbála                                                                                                                    

Apáczai Csere János                                                                                                             

Keszler Borbála                                                                                                                      

Comenius Amos                                                                                                                                       

Keszler Borbála          

Pápai Páriz Ferenc                                                                                                                 

Keszler Borbála, Kaán Miklós

 

XVIII. SZÁZAD – A TUDOMÁNYOS ORVOSI NYELV KEZDETE

Történelmi háttér                                                                                                                   

Bősze Péter  

Orvosi nyelvünk nyomai a XVIII. századi boszorkányperekben                                       

Varga Mónika  

Miskóltzy Ferentz, a nyelvújítás előhírnöke                                                                         

Keszler Borbála

Csapó József                                                                                                                          

Szabó Attila, Keszler Borbála

Weszprémi István                                                                                                                                                                        

Tóth Etelka

Mátyus István                                                                                                                         

Kapronczay Katalin                                                                                                                

Rácz Sámuel                                                                                                                          

Keszler Borbála

Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság                                                                               

Kapronczay Katalin                                                                                                               

Diószeghi Sámuel, Fazekas Mihály                                                                                      

Szabó Attila, Keszler Borbála    

 

A nyelvújítás – a tudományok megszólalása magyar nyelvünkön

XIX. SZÁZAD – AZ EGYETEMES MAGYAR ORVOSI NYELV KIALAKULÁSA

Történelmi háttér                                                                                                                   

Bősze Péter                

A nyelvújítás korszakai és módszerei                                                                                  

Keszler Borbála  

A Magyar Tudományos Akadémia szerepe                                                                        

Kiss Jenő

Kováts Mihály                                                                                                                       

Kapronczay Katalin    

Bugát Pál                                                                                                                                

Bősze Péter, Kapronczay Katalin    

Bugát Pál orvosi szavai                                                                                                          

Balogh Judit

Az Orvosegyesület, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók     

Vándorgyűlései és a Királyi Magyar Természettudományi Társulat                                  

– törekvések az orvosi nyelv fejlesztése érdekében                                                            

Kapronczay Katalin

Reformkori följegyzések betegségről, gyógyításról Szeder Fábián Benedek-rendi szerzetes naplójából                                                

Grabarits István, Nagy Ágota                                                                              

 

A magyar orvosi nyelv a XX–XXI. században  

Orvosi nyelvünk a XX. században                                                                                       

Bősze Péter                

Mai orvosi nyelvünk                                                                                                              

Bősze Péter                                                                                                                                                                                  

 

3 AMAGYAR ORVOSI NYELVVEL, NYELVÉSZETTEL FOGLALKOZÓ ORVOSOK A XVIII–XX. SZÁZADBAN                                

Bevezető                                                                                                              

Bősze Péter

Almási Balogh Pál                                                                                                

Kiss László

Barts József                                                                                                          

Kapronczai Katalin

Báti János                                                                                                             

Kapronczay Katalin

Bene Ferenc                                                                                                         

Kapronczay Katalin

Benkő Sámuel                                                                                                      

Magyar László András

idősebb Csapody István                                                                                                         

Kapronczai Katalin

Decsy Sámuel                                                                                                      

Kiss László

Domby Sámuel                                                                                                     

Kapronczy Katalin

Fabini János                                                                                                          

Radó Gábor

Flór Ferenc                                                                                                           

Kapronczay Károly

Gyarmathy Sámuel                                                                                              

Balázs Géza

Horváth József                                                                                                     

Kiss László

Lovász Imre                                                                                                         

Kapronczay Katalin

Magyary-Kossa Gyula                                                                                        

Kapronczay Katalin

Marikowzki Márton                                                                                             

Kiss László

Nyulas Ferenc                                                                                                      

Kapronczai Katalin  

Pólya József                                                                                                         

Kiss László

Pucz Antal                                                                                                                              

Kiss László

(Schedel) Toldy Ferenc                                                                                       

Kapronczay Károly

Tiszamarti Antal                                                                                                  

Bősze Péter

Vámossy Zoltán                                                                                                   

Péter H. Mária

Wertner Mór                                                                                                        

Kiss László

Zsoldos János                                                                                                       

Kapronczay Katalin

 

4 A MAGYAR ORVOSI NYELV TÖRTÉNETE ORVOSI NYELVÜNK EGYES TERÜLETEI SZERINT

A gyógyszerek szerepe a magyar orvosi nyelvben                                                    

A gyógynövények és a magyar orvosi nyelv                                                                        

Keszler Borbála, Szabó Attila , ifj. Kaán Miklós

Növénynevek a gyógyítás nyelvéből                                                                  

Rácz János

Pozsonyi Taxa                                                                                                      

Kapronczay Katalin

Schuster János                                                                                                      

Kapronczay Katalin

A magyar nyelvű orvosi és gyógyszerészeti írásbeliség fél évezred erdélyi keletkezésű levéltári anyagaiban; az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárban       

Gyéresi Árpád

Receptirodalom, gyógyszeres könyvek és a gyógyszerkönyvek                       

Grabarits István*

Kazay Endre és a Gyógyszerészi lexicon                                                           

Nyáry Szabó László

Balogh Kálmán szerepe az orvosi-gyógyítói gyakorlat szakmai nyelvezetének alakulásában

Gyéresi Árpád

 

█ A szülészeti nyelv alakulása

Fejezetek a magyar bábászati-szülészeti nyelv alakulásának történetéből                        

Kiss László

Szeli Károly                                                                                                                           

Kapronczay Katalin

Népi babonák, nyelvi kifejezések a gyerekszületésről                                                        

Balogh Judit

 

Tudományos közlemények, értekezések, szótárak

A magyar tudományos közlések nyelvének alakulása orvosi folyóiratainkban – Markusovszky Lajos                                                    

Bősze Péter  

Magyar nyelv az orvosdoktori értekezésekben                                                                   

Dörnyei Sándor

A magyar orvosi és gyógyszerészeti szótárak története                                                                        

Magyar László András

 

Orvosi egyetem, tudományágak

A magyar orvosi nyelv az egyetemeink tükrében                                                                

Molnár László

A magyar anatómiai nevek története és Mihálkovics Géza                                                

Donáth Tibor (Bősze Péter)                   

        

Tájnyelvek, európai orvosi nyelv                                                                  

A magyar népnyelv és az orvosi szókincs                                                                            

Nyáry Szabó László    

A magyar orvosi nyelv az európai orvosi nyelv tükrében                                                   

Magyar László András

 

TÁRGYMUTATÓ

A könyv a Medicina Könyvkiadó gondozásában jelent meg Budapesten 2019-ben. (ISBN 978 963 226 624 8). Felelős szerkesztő: Bánki Judit, műszaki szerkesztő: Kökösi-Sigmond Gábor, a borító tervezete: Bede Tamásné.

A könyv kiadását az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat támogatta.

Beszerezhető a Medicina könyvesboltjaiban és a honlapján keresztül (www.medicina-kiado.hu)

 

 

 

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.