Elementor #3389

CímLapszámRovatSzerző
-phil vagy -fil, avagy mindkettő? -graph vagy -gráf, avagy mindkettő?
„… nyelvünkön még illyetén könyv nem találtatik…” Marikowzki Márton Néphez való tudósítása 1772-ből
„A magyar orvosi nyelv korpuszá”-hoz (Kiegészítés Kuna Ágnes cikkéhez
„Az igye-fogyott szegényeknek hasznokra” Pápai Páriz Ferencz Pax corporisa
„Dokiduma – betegbeszéd” Mit mond az orvos, és mit ért a beteg?
„Gyönyörű gyógyítók” A gyógynövények magyar neveiről
„Húzza össze a görcs!”, avagy a „Pickwick-szindróma szálljon rá!”. A régi és a modern betegségneveink jellegzetességei
„Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és és meg ßakattanak vala”. Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541)
„Magyarul írtam, mert magyar létemre azt tenni kötelességem volt”. A magyar nyelv az orvosdoktori értekezésekben, 1822-1848
„Német nyelv a sebészetben” munkacsoport
„Rettegés”, „megrettenés” (paḥad) az ókori zsidó szövegekben
„Szeretett Nemzet betses nyelvének pallérozása” – avagy a magyar orvos nyelvújítók munkássága
10 éves a Magyar Orvosi Nyelv című folyóirat
15 éves a magyar orvosi nyelv tantárgya – 15 év a Semmelweis Egyetem szolgálatában
450 éve hunyt el Szegedi Kőrös Gáspár (1525 k. – 1563), az első dokumentáltan sikeres méhdaganat-kezelő orvos
A "Magyar orvosi nyelv": új tantárgy a Semmelweis Egyem Általános Orvosi Karán és a Doktori Iskolába
A „gyógyító kezelés” (bulṭu) fogalma a mezopotámiai orvosi szövegekben
A „magyar bábamesterség” és az orvosi szaknyelv
A „Magyar orvosi nyelv”: egy éledő új tantárgy a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán és a Doktori Iskolán
A / jel (ferde vonal) és a kettőspont használata az orvosi nyelvben
A 20 éves Magyar Orvosi Nyelv köszöntése
A bélsebészet kifejezései
A biológiai illetékességű tudományok szaknyelve és a filozófia
A biostatisztika nyelvezetéről
A daganatgyógyászati idegen szakszavak magyar megfelelőinek egységesítése: vitaanyag
A farmakológia szaknyelve?
A félezer éves magyar orvosi nyelv.
A felsorolások, a táblázatok és az ábrák helyesírási és szerkesztési megfontolásai a magyar orvosi nyelvben
A filozófia és kérdésköre
A fogak elnevezésének alakulása a magyarban
A fordítás útvesztői
A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök szakkifejezéseinek módosulása az egészségbiztosítási szakszókincsben
A gyógyszerészeti szaknyelv alakulása a gyógyszerkészítéstan tükrében
A gyógyulás útjai − mágia és rituális dráma
A gyökerek: a magyar orvosi kifejezések eredete
A humán baktériumok neveinek írásáról
A két Pál – Balogh és Bugát – pennaharca a magyar orvosi nyelv érdekében (150 éve hunyt el Almási Balogh Pál)
A kiadványok nemzetközi azonosítói: ISBN, ISMN, ISSN
A kisebbségi nyelv az egészségügyi intézményekben (Esettanulmány a kanadai Ontario tartományból)
A külön- és egybeírás kérdései a magyar orvosi nyelvben
A lappal kapcsolatos néhány megjegyzés
A lelkem háborog
A lengyel orvosi nyelv reformjai
A magyar kifejezések használatáról: hol a szerkesztő magyarítási törekvéseinek határa?
A magyar nyelv a hazai orvosképzésben 1848-ig
A Magyar Nyelv és a Tudományok. Szabó T. Attila-ösztöndíj
A magyar nyelv művelése a XVIII. századi Erdélyben. Mátyus István és a magyar orvosi nyelv
A magyar nyelv szerepe a tudományban és az ismeretterjesztésében
A magyar nyelvben meghonosodott latin orvosi és köznyelvi kifejezések (1. rész)
A magyar nyelvben meghonosodott latin orvosi és köznyelvi kifejezések (2. rész)
A magyar nyelvű írásbeliség orvosi és gyógyszerészeti vonatkozású szókészletének tükröződése fél évezred erdélyi keletkezésű levéltári anyagaiban
A magyar orvos-biológiai szakírás: magyarosítás, magyarítás, fogalmazás magyarul és fordítás magyarra
A Magyar Orvosi Bibliográfia
A magyar orvosi és gyógyszerészeti szaknyelv konferencia Marosvásárhelyen
A magyar orvosi nyelv a XIX. században
A magyar orvosi nyelv akkor és most
A Magyar Orvosi Nyelv című lapunk szemléletéről, hitvallásáról
A Magyar Orvosi Nyelv első hat évében megjelent írások a szerzők szerint
A Magyar orvosi nyelv hagyományai
A magyar orvosi nyelv jelene
A Magyar orvosi nyelv korpusza
A magyar orvosi nyelv szükségtelen idegen szavainak kérdésköréhez
A magyar orvosi szaknyelv megteremtője: Mihálkovics Géza
A magyar rovartani szaknyelv kialakulása
A magyar szakírás születése – A Sárvári Iskola és Sylvester János
A magyar tudományos közlések nyelvének alakulása orvosi folyóiratainkban – Markusovszky Lajos
A magyarítás keservei, avagy szépségei
A medicina nyelve (szaknyelvi sajátságok, közlési, tájékoztatási módszerek az orvos-beteg-kapcsolatban
A meggyőzés eszközei a régi magyar orvosi receptekben
A menyüléstől a ficamig
A mérnök esete az orvossal
A Mindenes Gyűjtemény a Komáromi Tudós Társaság orvos tagjainak hozzájárulása a magyar nyelv gyarapításához
A nagy betegség, nagy nyavalya, kórság, nehéz kórság, nehéz nyavalya, nyavalyarontás, kórságütés gyógyításának régi mágikus módszerei a népi orvoslásban
A nákolástól a „töltelékszavakig”. Gondolatok a(z orvosi) nyelvművelésről és a nyelvi normákról
A növényvírusok elnevezéséről
A nyelv szerepe az egészségügyi dolgozók nézeteltéréseiben és vitás helyzeteiben
A nyelvi illemtan főbb kérdései az orvos-beteg kapcsolatban
A Pax Corporis a fogorvos szemével
A pozsonyi Taxa szaknyelvi jelentősége
A reanimáció történeti szótára és nosologiája
A reformáció és a magyar orvosi nyelv
A régi dal
A régi magyar gyógyítás történeti háttere és a néphagyomány
A régi magyar orvosi nyelv forrásai és szótípusai
A svéd nyelv helyzete a finn egészségügyi rendszerben
A szakmai anyanyelv fejlesztésének néhány időszerű kérdése
A szaknyelvekről
A szaknyelvi csoportnevek írása a magyar orvosi nyelvben – javaslat megvitatásra
A szemészeti nevezetek első magyarítása Fabini János tankönyvében (melyt Vajnócz János fordított magyarra)
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A Szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A Szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A Szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szerkesztőség levelesládájából
A szláv orvosi nyelvek kialakulása és megújítása
A töltelékszavakról
A tudományelemzés módszerei – A tudományos közlés szempontjai és etikája
A tudományos közlemények szerzőségének néhány etikai és jogi vonatkozásáról
A tulajdonnév-jelölés története
A vírusnevek írásáról: egy nem szakember gondolatai
A vírusok fajainak, típusainak (szerológiai típusainak), alfajainak, törzseinek, változatainak (variánsok) írásáról
A XVI. századi erdélyi szász orvosok nyelve és Paulus Kyr egészségtankönyve (Brassó 1551)
A(biológiai) érzékeléstől a (nyelvi) kifejezésig, AVAGY eretnek gondolatok a nyelv és a kultúra biológiájáról
Abortum, elvetélt magzat, avagy veszélyes orvosi hulladék. Hozzászólások: Berényi Mihály, Kuna Ágnes, Magyar László András, Pflieger György, Bősze Péter
Adalékok a magyar anatómiai szaknyelv kialakulásához
Adalékok Rácz Sámuel orvosi nyelvéhez az Orvosi tanítás című műve alapján
Ádámcsutka
Adatok a magyar gyógyszernevek kialakulásához
Agyalapi ütérkör De ugyan kinek a köre? Szerzői nevek béklyójában
Állatnévi eredetű betegségnevek a XVII. század elejéig
Anatómiai nevek Apáczai Magyar Encyclopaediájában
Angomagyos zagyvaságok
Archiváld e-mailjeidet pendrive-odon? Avagy inkább: Tedd e-veleid tolltáradba
Az 1500-as évekbeli monyokról a 2019. évi MONy-ba
Az állatorvosi szaknyelv sajátosságai
Az álmok embertana, nyelvi világa
Az anatómiai nevek névadása
Az andrológia és a magyar nyelv
Az angol nyelv hatása a magyar nyelvre, szaknyelvekre
Az anyanyelv szerepe a magyarság jövőjében – az agykutató szemével
Az Ebers papirusz rA-jb könyve és az esettanulmányok (SsAw) műfaja
Az Egész Orvosságról való Könyv (1577k) és a Herbárium (1578) üzenetei Colosvartól Kolozsvárig ... és tovább
Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait kifejező szakszókincs eredete
Az egészségbiztosítás pénzügyi tevékenységét kifejező szakszókincs eredete. I. rész. A pénzügyi alap
Az egészségbiztosítás pénzügyi tevékenységét kifejező szakszókincs eredete. II. rész. A járulékok é
Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása
Az egy névelő (egy) rút germanizmus?
Az egybázisú sokalakúság (single nucleotide polymorphysm, snp) írása
Az egyetemes orvosi nyelv az orvos szemével
Az egységes keresőnyelv megalkotásának egy lehetséges menetrendje
Az elfelejtett magyar orvos-nyelvészről
Az első magyar természettudományos kézikönyv (Melius Péter: Herbárium, 1578, Kolozsvár) második mutatójába foglalt orvosi fogalmak
Az elszakított országrészek, települések nevei – hogyan mondjuk és írjuk helyesen?
Az emberi vírusok neveinek összeállítása víruscsaládok, alcsaládok, nemzetségek, fajok stb. szerinti bontásban
Az értelmiség és a szaknyelvek
Az érzéssel és érzelemmel, az érzékenységgel, az érzékiséggel, valamint az érzékeléssel és észleléssel kapcsolatos kifejezések magyar nevezetei
Az európai nemzeti orvosi nyelvek történetéhez
Az igekötők helytelen használata a magyar traumatologiában
Az intervenciós radiológia és az invazív radiológia fogalmának terminológiai elemzése és rendezése
Az oktatási nyelv a pesti orvoskaron
Az orvos és nyelvhasználata
Az orvos szavunk szóösszetételekben és szószerkezetekben – hogyan írjuk?
Az Orvosi Hetilap és Markusovszky Lajos
Az Orvosi Hetilap magyarított címeinek vizsgálata
Az orvosi nyelv a XVI. században, Európában
Az orvosi nyelv története
Az orvosi nyelvhez kapcsolódó állandósult szókapcsolatok, szólások és közmondások (frazémák) régen és ma
Az orvosi szavak írásának általános szempontjai és lehetőségei
Az orvosi társaságok, egyesületek neveiről
Az orvoslás és mágia magyar szókincsének régi török eredetű elemei
Az őssejtekkel és a szövetátültetéssel kapcsolatos kifejezések
Az összetett szavak – orvosi és nyelvészszemmel
Az új rovatról
Balogh Kálmán szerepe az orvosi-gyógyítói gyakorlat szakmai nyelvezetének alakulásában
Barts József orvos-gyógyszerészeti szótára
Beszámoló a Magyar nyelvű orvosi tudományírás című tudományos rendezvényről
Beszámoló a Magyar Orvosi Nyelvi Kutatócsoport megalakulásáról
Beszámoló a Szabó T. Attila-ösztöndíj első átadásáról
Betegségek az ókori Mezopotámiában. Az ún. „standard babilóniai betegséglista”
Betegtájékoztató vagy beteg tájékoztató?
Bevezetés. Az tudós mesternek, azaz Magistro docto…
Bevezető
Bicegő mondatok
Bonctani tanvers a vérkeringésről 1790-ben. Pucz Antal (1767–1831) „nyelvnevelő” emlékezete
Búcsú Eckhardt Sándortól
Búcsú Fábián Páltól
Búcsú Grétsy Zsombortól
Búcsú ifj. Megyeri Lajostól
Búcsú Molnos Angélától
Búcsú Nyitrai Józseftől
Búcsú Pestessy Józseftől
Bugát Pál munkássága
Bugát Pál orvosi szavai
Bugát Pál orvosi szavai II. A Természettudományi szóhalmaz
COPD – magyarul kehesség, avagy hogyan lett a keh szavunk céópédévé?
COVID19–hez társult gondolatok
Csak egy a betű?
Csapó József
Decsy Sámuel (1742–1816) az orvosi nyelvújítás programadója
Delphys, hystera, métra. Hol lakik a magzat?
Dohogjunk együtt a nyelvért. Emlékezés Benyhe Jánosra – gondolatok az ő jegyében
Dokiduma - az orvosi szlengről...
Domain, motif, module és a -mer utótagú kifejezések Hozzászólók: Berényi Mihály, Ludányi Zsófia
Egészségturizmus és egészségipar
Egy figyelemre méltó könyvcsemege
Egy füstbe ment terv: az első magyar orvosi szakfolyóirat. 250 éve született Sándorffi József
Egy hasznos kézikönyvről. Wolfgang Exel–Karl Maier: Az én leleteim
Egy izgalmas gyógyszerleírás
Egy lemaradt hozzászólás után
Egy mérsékelt nyelvújító doktor: Pólya József (1802–1873)
Egy újabb szórakoztató tájékoztatóból...
Egy világhírű anatómus értekezése a koponyáról, az 1870-es évekből, szép magyar nyelven
Elkerülhetők-e az idegen szavak a szülész-nőgyógyász orvosi gyakorlatban?
Elment az anatómiai nevezéktan magyar pápája – búcsú Donáth Tibortól (1926–2018)
Elnevezéstan
Elsősegély a mondatoknak
Elszakadt a fonal – búcsú Szirmai Imrétől (1942–2018)
Emlékezés Bugát Pálra
Emlékezéstöredékek a Magyar Orvosi Nyelv húsz évéből
Építészeti analógiák az anatómiában
Értjük-e a beteget, avagy a megértés Akhilleusz-sarka
Észrevételek
Etikai írások a Corpus Hippocraticumban
Euroterminológia és a magyar nyelv
Ez is, az is
Ez is, az is
Ez is, az is
Ez is, az is
Ez is, az is és szemezgetés Tiszamarti Antal Orvosi nyelvünk helyes magyarsága című könyvéből
Farmakognózia az ősi Kínában gyógyszerkönyvi példák alapján
Félfiak és férfiak, avagy az ondógyógyító dió hatóköre (a testre meg a nyelvre)
Flór Ferenc, az orvos és szerkesztő
Fogalmak tisztázása, magyarítása
Fogalmazáshibák
Földi János és a természettudományi szaknyelv
Fontos-e a Magyar orvosi nyelv?
Fortyogások
Fractura bordae
Frenetikus – Mivel gondolkozunk, mivel érzünk?
Gaál Csaba: Anekdoták, adomák, érdekességek, különösen a (seb)orvoslás területéről
Gaál Csaba: Rendhagyó nyelvi gondolatok kitérőkkel
Globalizáció és anyanyelv
Globalizáció, Európa és nyelv; A francia példa
Glotta a szavakról
Gondolatok a baktériumok nevezéktanáról – írásvonatkozások
Gondolatok a Magyar anatómiai nevezéktanról
Gondolatok a magyar orvosi szaknyelv kérdéséhez
Gondolatok a német orvosi nyelv helyzete kapcsán
Gondolatok a szakszavak helyesírásáról – többségnél az igazság?
Gondolatok az igekötőkről
Gondolatok az orvosi helyesírásról
Gondolatok az orvosi nyelv magyarításáról
Gondolatok egy könyvbemutatás kapcsán. Lozsádi Károly: Etymologia medica
Gondolatok Gaál Csaba Hogyan adjunk elő kongresszuson, egyetemen és egyéb alkalmakkor? című könyvéről
Gondolkodom, és akkor mi van?
Görög rögök – hellén nevek. Klasszikus helyesírás magyarul!
Grétsy László munkássága magyar örökség
Gyarmathi Sámuel, Erdély legnagyobb nyelvész-orvosa
Gyermekáldás vagy terhesség?
Gyermekorvoslás a felvilágosodás korában. Nils Rosen von Rosenstein művének magyar fordításai
Gyógyítsunk magyarul! A lélektani szaknyelv magyarítása
Gyógynövénynevek
Gyógyszerkészítési eljárások az ókori Egyiptomban. 1. rész
Gyógyszerkészítési eljárások az ókori Egyiptomban. 2. rész
Gyomlálás (nemcsak) az urológia szakkifejezései között
Házunk tájáról
Helyes szakkifejezéseket tartalmazó látleletek jelentősége a büntetőeljárásban
Helyesírás a magyar orvosi nyelvben: múlt és jelen
Helyesírási-nyelvhelyességi szemezgetések
Híd a szerző és az olvasó között: a szaklapszerkesztő nyelvi felelőssége, kételyei és teendői
Hírek, események
Hírek, események
Hogy tetszik lenni? Hogy vagyunk, hogy vagyunk? A közelítés nyelvi stratégiái az orvos-beteg találkozáson
Hogyan írjuk? - avagy szövegcsiszolás
Hogyan írjuk? - avagy szövegcsiszolás
Hogyan írjuk? „Mint” minták – avagy mikor vesszőzzünk és mikor ne…
Hogyan írjuk? A latin betűs idegen eredetű közszavak forrásnyelv szerinti írása és toldalékolása
Hogyan is állunk a magyar anatómiai szaknyelvvel?
Hogyan mondjuk magyarul? (Gondolatok a “Heartburn” magyarító pályázat eredményéről)
Hogyan nem szabad írni?
Horrorisztikus és „illetlen” kifejezések a régi orvosi receptekben
Horvát József (1794−1849), az első vidéki orvos akadémikus hozzájárulása a Tudós Társaság nyelművelő céljának eléréséhez
Hozzászólás a Magyar Orvosi Nyelv IV. évfolyamának 1. száma ürügyén
Id. Csapody István (1856–1912) nyelvészeti tevékenysége
Ide a nyelvrégítőkkel!
In memoriam Grabarits István (1945–2012)
Influenza
Inter faeces et urinam nascimur
Ismét jeles személyt szállított Kharón ladikja – búcsú Bertók Lórándtól
Íz, ízvíz
Javaslat az immunológiával és a határterületeivel kapcsolatos angol és latin kifejezések magyar megfelelőinek kialakítására, megalkotására
Javaslat új orvosi kifejezésre
Javaslatok a vírusok neveinek írására és magyarítására
Kazay Endre és a Gyógyszerészi Lexicon
Képesítő fordítás
Kérdések és válaszok
Kérdezz – Felelek
Kérdezz – Felelek
Kérdezz – felelek
Kérdezz! Felelek
Két érdekes téma és néhány kapcsolódó nehézség
Két nehéz szakszó
Kétnyelvű, illetve kettősközlés
Kétszázhetvenöt éve született Marikovszky Márton
Kisebbségi orvos – kisebbségi beteg. Valós helyzet vagy álkérdés
Kísérlet az Orvosi Hetilap (2001. évi 142. Évfolyam) tartalomjegyzékének magyarítása
Kolposzkópiával kapcsolatos kifejezések
Könyvbe foglalt életszemlélet. Gaál Csaba: Egy életút gondolatai
Korai magyar csontadatok Váradi Lencsés György (1530−1593) „Egész orvosságról való könyv azaz Ars medica” c. munkájában 2. A csont a régi magyar orvosi nyelv tőszavaiban
Kórházi szleng. Egy mozgásszervi rehabilitációs osztály szlengje
Kötőjel vagy nagykötőjel? A harmadik mozgószabályos alakulatok helyesírásának buktatói
Kötőjelek
Kováts Mihály érdemei az orvoslás és más természettudományok magyar nyelvűvé tétele érdekében
Közegészségtan, népegészségtan, megelőző orvostan és preventive medicina. Nyelvében él?...
Kritikus szaknyelvi észrevételek. Különös tekintettel a Magyar Sebészet című lapra
Különfélék, Ortopédia
Lábfej
Laennec vagy Laënnec Kell-e az a kalandos kettőspont az „ë”-re? „Breton parton sújt majd az álom” […] egy kivesző nyelv nyomain
Lehet-e még magyarul beszélni és írni?
Létige + határozói igenév, avagy létige + befejezett melléknévi igenév? Hozzászólok: Berényi Mihály, Keszler Borbála, Kovács Éva, Kocsis Zsuzsanna, Lengyel Klára, Lengyel Klára, Bősze Péter
Linné rendszerének és nevezéktanának eredete
Linné rendszertanáról elsőként magyarul – Benkő József és a XVIII. századi természettudományos nyelv
Lőrincze-díj 2013. Bősze Péter nyelvészkitüntetése
Lovász Imre orvosdoktor, a reformkori nyelvújító törekvések buzgó harcosa
Mágia az ókori orvoslásban
Magyar adalék a vállficamhoz
Magyar nyelvet vagy hangzavart? Az orvosi glosszolália napjainkban
Magyar orvosi és gyógyszerészeti szótárak
Magyar orvosi nyelv a XVII. században
Magyar orvosi nyelv a XVIII. században
Magyar szavakkal – magyaros fogalmazással
Magyar vonatkozású nevek a régi nemzetközi orvosi-gyógyszerészi szókincsben
Magyarul nem megy? Anglicizmusok a magyar orvosi nyelvben
Magyary-Kossa Gyula (1865–1944) és a régi magyar orvosi nyelv
Markusovszky Lajos és az Orvosi Hetilap szerepe a magyar orvosi szaknyelv megteremtésében
Marosvásárhelyi szerzők azon munkáinak jegyzéke, amelyekkel hozzájárultak Lencsés György Ars Medica című kötetének ismertetéséhez
Meddig még a borsóhányás?
Meddig tömörítsünk?
Még egyszer az orvosi főnévi szakszavak alkalmi (mellérendelő) kapcsolatának írásáról
Még mindig az orvosi helyesírásról
Megakadásjelenségek konferenciáink élőbeszédében
Megalakult a Magyar Szakírók Szövetsége (MSZSZ)
Megalakult az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság Orvosi Nyelvi Munkabizottsága
Megemlékezés: Brencsán János
Megjelent a Magyar Jogi Nyelv folyóirat
Megjelent a Magyar orvosi nyelv története című könyv
Megnyitó
Megoldások és egy új feladat
Mérnökszemmel az orvosi nyelv magyaros írásmódjáról
Mi fán terem az a kórbonctan?
Mi újság a német nyelvvédőknél?
Miért lett „teher” a gyerek? Szemezgetés az újszülöttvárás szókincséből
Miért nem mondjuk magyarul vagy helyesen?
Milyen nyelven írjunk?
Mindenki könyvecskéje. Kiss Jenő: A magyar nyelv és nyelvközösség
Minek nevezzelek?...
Miskóltzy Ferentz és a Manuale chirurgicum,avagy chirurgiai uti-társ (1742) nyelve
Molnos Angéla: Gyógyítsunk magyarul
Mondatcsiszolás
Mondatcsiszolás
Mondatcsiszolás
Mondatszerkesztési gyakorlatok
Mostantól nincs mentség! (Gondolatok Bősze Péter Helyesírási útmutató c. könyvéhez)
Náthanevek
Néhány gondolat
Néhány gondolat orvosi szaknyelvünkről
Néhány illemszabály alkalmazása és nyelvünk jobbítása az egészségügy mindennapjaiban
Nem magyarkodunk, hanem magyarul beszélünk
Nemzeti nyelv a tudományban: múlt-jelen-jövő
Népi babonák, nyelvi kifejezések a gyerekszületésről
Nerriére J. P. – Hon D.: Globish az egész világ. Nyelvi gondolatok egy könyvértékelés kapcsán
Növénynevek a gyógyítás nyelvéből
Nyelvészet és tudomány – ki művelheti?
Nyelvészeti viták az idegenszerűségekről
Nyelvhasználati nehézségek Szlovákia egészségügyi intézményeiben
Nyelvhasználati töprengések
Nyelvhelyességi szempontok a magyar orvosi irodalomban
Nyelvi és/vagy fogalmi zavarok a neurológiában
Nyelvlecke
Nyelvművelő kéziszótár: Szerkesztette Grétsy László és Kemény Gábor
Nyelvtörténeti adatok. Csap, kérő
Nyelvújítás visszafelé?
Nyelvünk és a képszerűség
Nyílt hozzáférés a tudományos eredményekhez. Forradalom a tudományos közlések világában?
Nyulas Ferenc erdélyi főorvos érdemei a szakmai nyelvújítás területén
O – Á (Oázzunk – de helyesen)
Óegyiptomi szemészeti receptek
Olvasgassunk az alternatívákról (nyelvi fogyatékos olvasóimnak)
Ön mit csinál a páciensével, Dopplerezi vagy doplerezi?
Orvos nyelvészek vagy nyelvész orvosok? Almási Balogh Pál vitája Bugát Pállal
Orvosi helyesírás – mit tükröz az írásgyakorlat?
Orvosi szakkönyvkiadásunk – szerkesztői szemmel
Orvosi szaknyelvünk - mindannyiunk közös ügye?
Orvosi szavaink helytelen értelmezéséről és néhány felesleges idegen szó használatáról
Orvosi szavak, kifejezések Miskolczi Gáspár Egy jeles Vad-Kert című munkájában
Példák keverék orvosi nyelvünkből, fogalmazási ficamok
Péter Mihály: Az erdélyi fogorvoslás története
Prof. Dr. Matekovits György: Fogászati személynévlexikon
Quality hunglish (statement)
Rák Kálmán
Reformkori följegyzések betegségről, gyógyításról Szeder Fábián Benedek-rendi szerzetes naplójából
Régi magyar szemészeti szakkifejezések Fabini János 1837-ben megjelent könyve alapján
Régi orvosi kisszótár
Repetitio est mater studiorum (Azok a pösze görögök és latinok)
Részlet Lencsés György (Gyulafehérvár, 1530–1593), Egész orvosságról való könyv, azaz Ars Medica című munkájából
Schuster János és a magyar kémiai szaknyelv
SNO(A)PAD: egy nevezéktani javaslat kalandos története
Spanyol-é a gyilkos nátha? Muszkanátha – spanyolnátha – kín(j)anátha.
Stílus és helyesírás nyelvünkben, illetve az orvosi szaknyelvben I.
Stílus és helyesírás nyelvünkben, illetve az orvosi szaknyelvben II.
Stroke: balegyenes a nyelvre
Szakavatatlanok véleménye a nyelvről, nyelvünkről, az orvosi nyelvről és a nyelv használatáról – böngészés a Magyar Orvosi Nyelvben megjelent írásokban
Szakmai nyelvünk
Szakvélemény az SZT-IS-10 pályázat eddigi eredményeiről
Szenczi Molnár Albert és a magyar orvosi nyelv
Szent Kozma és Damján: az orvos-szentek a magyar kultúrtörténetben
Széphalmon megnyílt A Magyar Nyelv Múzeuma
Szerkesztőségi bevezetés
Szerzőink figyelmébe – Útmutató a kéziratok szerkesztéséhez
Szóhasználati kérdések
Szójátékok
Szókészlet, közmondások, szólások, aforizmák a látás és a szem kifejezéseivel kapcsolatban
Szótörténeti adatok a szociális ellátások tárgyköréből – III. A járadék szó szócsaládjának kialakulása
Szótörténeti adatok az egészség-gazdaságtan témaköréből
Szótörténeti adatok az egészség-gazdaságtan témaköréből. IV. A finanszírozás szakszó szócsaládjának
Szükséges-e a magyar nyelvű magyar tudomány?
Szürkül a sokszínűség – jó ez nekünk?
Tájékoztató
Tallózás a gyógyszerészi sajtóban
Tallózás a gyógyszerészi sajtóban
Taní-tani – míg van tanító (A könyvkiadói szerkesztőképzésről)
Terjengős mondatok és körülményes mondatszerkesztés
Termini technici in traumatologia Szakkifejezések a baleseti sebészetben – Terminology of the traumatology
Tévé-orvostudomány – avagy az „újkultúrorvosszakmagyarszaknyelv”
Tiszamarti Antal: Orvosi nyelvünk helyes magyarsága, 1942
Tizenöt éves a Magyar Orvosi Nyelv című folyóirat – a főszerkesztő születésnapi gondolatai
Többszörös (?) összetételek a magyar orvosi helyesírásban
Tolnay Sándor szerepe a magyar állatorvosképzés és -szaknyelv kialakításában
Tömören, helyesen, érthetően
Töprengések
Torkos J. János és az 1745-ös Pozsonyi Taxa szerepe a magyar orvosi nyelv alakulásában
További gondolatok a tudomány és filozófia összefüggéséről
Tüdőgyulladásos a megbetegedés?
Tudományos közlemények írása, szerkesztése: útmutató a leendő szerzők és a közlemények olvasói számára
Tudományos társaságok, tudományos rendezvények és előadások
Új fogorvosi szakszavak (Elnevezés-módszertan)
Új rovatunkról
Újabb félrevezető fogalom: „mesterséges intelligencia”
V. Az egészségügyi finanszírozási rendszer sajátos szakkifejezéseinek kialakulása
Válogatás az alsó húgyutak betegségeinek, működészavarainak görög–latin és angol elnevezéseiből
Változékonyság, változatosság, sokféleség, kiválogatás, megőrzés, fejlődés
Változó szabályok – bizonytalan szokásrend. Nyelvhasználati szabályszerűségek és bizonytalanságok a megszólítás, a kapcsolattartás és a levelezés területén
Vámossy Zoltán a magyar orvosi nyelv meghonosításának egyik pártolója
Van-e a sejtnek emlője?
Van-e az Európai Közösségnek nyelvpolitikája?
Van-e cisztoszkópiás vizsgálat?
Váradi Lencsés György (1530–1593). Egész orvosságról való könyv, azaz Ars Medica című könyvének tartalomjegyzéke és mutatói, mint a XVI. századi magyar orvosi nyelv kincsestára
Váradi Lencsés György (1530−1593) és a magyar orvosi-élettudományi szaknyelv a XVI. században
Várandósság, szülés, születés Szülés körüli tanácsok és eljárások a XVII–XVIII. századi kéziratokban
Vermerán doktor orvosi műszavai Hamvas Béla Karneváljában. Kísérlet egy kórisme értelmezésére
Vesszőparipáim és egyéb érdekes kérdéseim
Vitairat: egy valós, ősi, megkerülhetetlen bonctani kifejezésért
Vizelünk vagy pisilünk, székelünk vagy kakálunk?
Vizi E. Szilveszter az MTA új elnöke
Vörösmarty és a magyar orvosi szaknyelv a reformkorban
Wertner Mór (1849−1921) – a magyar nemzetségek és a magyar nyelv kutatásának napszámosa
Weszprémi István orvosdoktor tudománytörténeti kutatásainak nyelvészeti vonatkozásai
XIX. századi bonctani neveink a Czuczor–Fogarasi-szótár alapján
Zárszó
Zsoldos János, Veszprém megye főorvosa és a nyelvészet

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.