MAGYAR ORVOSI NYELV CÍMŰ EGYETEMI TANTÁRGY TANTERVE

Az orvostudományi általános műveltség nélkül hiányos az orvosi tudás:
a szakismeret önmagában egysíkú.

Az orvostudományi általános műveltség tárgya. A szaktárgyakat kiegészítő, minden orvos számára nélkülözhetetlen, általános ismereteket ad, hozzásegít az erkölcsös és a tudományos orvosláshoz.

Helyszín: SE. Elméleti Oktatási Központ, Hevesy-terem (Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
Időpont: Csütörtöki napokon: 16.30–18.00 (2 x 45 perc)

TANTERV (2016 / 2017)

IX. 8.
Amit a nyelvről az orvosnak is illik tudni
A magyar orvosi nyelv jelentősége, jelene és az idegen szavak
Bősze Péter

IX. 15.
A nyelv és az orvoslás: az orvosok felelőssége
Prof. dr. Kiss Jenő

IX. 22.
Görög–latin az orvosi nyelvben
Dr. Kovács Éva
Tudományírás, tudományos közlemények (1)
Bősze Péter

IX. 29.
A pozitív nyelvi gyakorlat szerepe a gyógyító kapcsolatban – történeti és jelenkori kitekintés
Kuna Ágnes
A magyar orvosi nyelv jelentősége az orvos és a beteg beszélgetésben
Bősze Péter

X. 6.
Tudományírás, tudományos közlemények (2)
Tudománymérés és a tudományírás erkölcsi kérdései
Bősze Péter

X. 13.
Irodalomkeresés, folyóiratok – az orvosi könyvtár és az orvosi adattárak
Dr. Vasas Lívia
A szakírás, magyaros írásmód, magyarítás, fogalmazás magyarul és fordítás magyarra
Bősze Péter

X. 20.
Az európai orvosi nyelv kezdetektől napjainkig, az európai orvosi egyetemek születése
Magyar László András
Megbeszélés: Bősze Péter

X. 27.
A magyar orvosi nyelv története
Prof. dr. Keszler Borbála
Bugát Pál, Markusovszky Lajos, Orvosi Tár, Orvosi Hetilap
Bősze Péter

XI. 3.
A magyar nyelvű orvostörténet írása
Dr. Kapronczay Károly
A tudományos társaságok, a tudományos rendezvények – tudományos előadások
Bősze Péter

XI. 10.
Az orvosi ismeretek írása: magyarországi történeti vonatkozások
Dr. Kapronczay Katalin
Útmutatók, irányelvek
Bősze Péter

XI. 24.
Az orvosi könyvek szerkesztése
Prof. dr. Gaál Csaba

XII. 1.
A magyar orvosi nyelv helyesírási buktatói
Ludányi Zsófia
Helyesírási és nyelvhasználati kérdések a magyar orvosi nyelvben (AKH, szótárak)
Bősze Péter

XII. 8.
Az írás története – az orvosi nyelv az írás tükrében
A tudományos fokozatok. Az orvos kiadványok nyilvántartása (ISBN, ISSN)
Bősze Péter